Randers Social- og Sundhedsskole sætter kvalitet i det pædagogiske arbejde på dagsordenen

Faglært eller ufaglært. Uddannelse eller erfaring. Kvalitet eller mangel på samme. Det pædagogiske arbejde er for alvor kommet på den politiske dagsorden i kølvandet på forsommerens valgkamp og skærpede debat om velfærd og minimumsnormeringer i daginstitutionerne. Derfor inviterer Randers Social- og Sundhedsskole i samarbejde med andre SOSU-skoler og VIA University College nu regionens fagfolk til dialogmøde om det pædagogiske arbejde.

”Kan erfaring erstatte uddannelse?” Det spørgsmål stiller fire SOSU-skoler i Region Midtjylland og VIA University College, når 100 fagfolk samles den 30. august 2019 på VIA University College i Viborg. Mødet sætter fokus på, hvilken betydning det har for kvaliteten af det pædagogiske arbejde, når man ansætter faglært personale frem for ufaglært personale.

Manglende uddannelse truer kvaliteten af det pædagogiske arbejde

TV 2s dokumentar ”Daginstitutioner bag facaden”, som blev vist tidligere på året, fik for alvor sat minimumsnormeringer på den politiske dagsorden og blev et af valgkampens helt store temaer. Henover sommeren 2019 er den politiske debat om minimumsnormeringer fortsat.

Regeringen og dens støttepartier ønsker at uddanne mere pædagogisk personale, og at arbejdet frem mod de lovbundne minimumsnormeringer skal påbegyndes med kommuneaftalen for 2020. Partierne har tilkendegivet, at den pædagogiske assistent er en del af løsningen, som et supplement til pædagogen og som en erstatning for den ufaglærte pædagogmedhjælper.

Den løsning bakker landets SOSU-skoler op om, og den indgår derfor også i en klar målsætning for Randers Social- og Sundhedsskole:

”Som skole er vi drevet af at lave uddannelsesforløb, så vores elever kommer ud med de rette kompetencer og kan bidrage til at hæve kvaliteten i det pædagogiske arbejde. Vi har derfor også store forventninger til, at det kommende dialogmøde kan sætte fokus på et større behov for at uddanne endnu flere elever til at blive fagligt dygtige assistenter,” siger Randers Social- og Sundhedsskoles direktør, Maria Dyhrberg Rasmussen.

Stigende efterspørgsel på faglærte

Tal fra Region Midtjylland (november 2018*) viser netop, at der er efterspørgsel på pædagogiske assistenter, og at antallet af beskæftigede pædagogiske assistenter har været støt stigende siden 2013. Væksten i antallet af ansatte pædagogiske assistenter kan blandt andet spores hos specialskoler, i ældreplejen, på døgninstitutioner og skoleområdet.

Samtidigt uddannes der færre pædagogiske assistenter, fordi antallet af uddannelsespladser er halveret i 2016/17. Rapporten forudser derfor, at der er risiko for, at der i de kommende år kan opstå rekrutteringsproblemer og mangel på faggruppen.

Bred faglighed i panelet

På dialogmødet vil seniorforsker Mogens Nygaard Christofferen fra VIVE (Det nationale Forsknings- og analysecenter for velfærd) præsentere seneste forskning på området, ligesom medarbejdere fra institutionerne også vil deltage med oplæg.

Afslutningsvis vil der være en paneldebat med deltagelse af blandt andet politisk ordfører inden for børne- og ungeområdet, Jakob Sølvhøj, sektorformand Mogens Bech Madsen FOA, dagtilbudsleder Gitte Werborg, Horsens Kommune, dagtilbuds- og læringschef Connie Buch, Sønderborg Kommune samt en pædagogisk assistent.

 

Link til COWI-rapporten: Behovet for velfærdsuddannede i Midtjylland

* https://www.rm.dk/siteassets/om-os/organisation/koncern-hr/uddannelseudviklingarbmiljo/sundhedsuddannelser/behovet-for-velfardsuddannede-i-midtjylland-pixi-21112018.pdf