Hvad er det nu lige, man må dele på internettet, og hvilken betydning har ens digitale fodspor? Det skal et nyt fælles projekt mellem Tradium og Randers Social- og Sundhedsskole gøre eleverne på de erhvervsrettede uddannelser kloge på.

- Uanset hvilken erhvervsuddannelse en elev tager, skal eleven være digitalt dannet i forhold til sit erhverv. Derfor skal vi finde ud af, hvilke digitale færdigheder, der skal arbejdes med på vores forskellige uddannelser, siger lektor og pædagogisk it-koordinator hos Tradium Annette Anthony Hald.

Projektet, der er finansieret af Region Midt, skal undersøge det yderst omtalte emne i uddannelsessektoren og kaste lys over, hvilke digitale kompetencer den enkelte elev skal have for at kunne begå sig i skolen, privat og i erhvervslivet.

En gymnasieelev, maler eller SOSU-assistent skal naturligvis ikke mestre de samme digitale færdigheder. Der er dog alligevel flere overlappende elementer, påpeger Anette Degn Larsen, der er it-pædagogisk konsulent hos Randers Social- og Sundhedsskole.

- Det handler om at hjælpe eleverne med at undgå at blive stressede over teknologien. I det hele taget vil vi gøre eleverne i stand til at foretage begrundede overvejelser om, hvornår de er online og offline. I praksis kommer undervisningen til at koncentrere sig om elevernes adfærd i den digitale verden, og vi sætter fokus på, hvilken betydning deres konstante online-tilstedeværelse har for dem, siger Anette Degn Larsen.

De digitale fodspor har stor betydning

De to projektansvarlige forventer, at flere af de identificerede digitale kompetencer skal trænes og indlæres på tværs af uddannelsesinstitutionerne. I undervisningsfasen kommer eleverne blandt andet til at beskæftige sig med informationssøgning, kildekritik samt den enorme markedsføring, de bliver eksponeret for online.

- Eleverne skal have forståelse for de digitale fodspor, de efterlader, når de zapper rundt i den digitale verden. Og de skal forstå betydningen og værdien af deres data. På Facebook er deres data eksempelvis en vare, som bliver købt og solgt, siger Anette Degn Larsen og suppleres af samarbejdspartner Anette Anthony Hald.

- Vores digitale fodspor gør, at vi bliver puttet i en bestemt kasse og bliver præsenteret for indhold, der understøtter vores egen virkelighedsforståelse. Det gør, at man bliver enormt ensrettet, og man får ikke et nuanceret blik på verdenen. Det har nogle omkostninger at være aktiv online, og dem vil vi gerne italesætte og gøre vores elever opmærksomme på.

Tradium og Randers Social- og Sundhedsskole glæder sig til det videre projektarbejde, som skal danne et samlet overblik over, hvordan uddannelserne kan gøre eleverne digitalt dannede både dagligt og i det erhverv, der venter dem. Projektet forventes afsluttet i november 2020.

 

Læs mere om projektet her