Skræddersyede uddannelsesforløb til din arbejdsplads

Tilgodeser kursuskataloget ikke dine medarbejderes behov?

Vil du gerne koordinere en AMU-uddannelse med arbejdspladsens behov?

Vil du gerne tilbyde dine medarbejdere en fælles kompetenceudvikling?

AMU-uddannelser, temadage og korte kurser kan tilrettelægges fleksibelt i forhold til tid og sted og efter arbejdspladsens ønsker og behov. Der er også mulighed for at splitte et uddannelsesforløb op, således at det samlede forløb fordeles over en længere periode.

Læs mere om AMU - kort fortalt

 

Fra mere til bedre

Vi får hele tiden nye, flere og mere komplekse opgaver. Hvordan kan vi udføre opgaverne mest rationelt? Bruger vi tiden rigtigt? Medarbejdernes løsningsforslag er ofte: ”Mere tid og flere ressourcer”. Men der er også andre og bedre veje. Det kan vi hjælpe dig med.

Vi skræddersyr uddannelsesforløb baseret på andre AMU-uddannelser efter jeres behov og ønsker. Det hele planlægges praksisnært med afsæt i din egen rolle inden for det valgte område. 

Få besøg af en konsulent

Du kan få vejledning og rådgivning omkring kompetenceudvikling for enkeltpersoner, for en gruppe eller for hele arbejdspladsen.

Du kan blandt andet få vejledning om:

  • Afdækning af udviklingsbehov
  • IKV – individuel kompetenceudvikling
  • Muligheder og økonomi
  • Uddannelsesplanlægning
  • Langsigtet udviklingsplan
  • Implementering og forankring
  • Jobrotation
  • Projektdesign/projektsamarbejde

Vil du vide mere eller aftale et besøg?

Kontakt vores kursuskonsulent Elsebeth Søndergaard for at høre om dine muligheder.