Lokalt Uddannelsesudvalg

Vi har nedsat to lokale uddannelsesudvalg, et for social- og sundhedsområdet og et for det pædagogiske område.

De lokale uddannelsesudvalg skal arbejde med uddannelserne lokalt. Blandt andet skal udvalgene godkende de lokale uddannelsesplaner som er skrevet på baggrund af uddannelsesordninger lavet af det Faglige Udvalg (PASS) og arbejder løbende med kvalitetsudvikling og kvalitetssikring i uddannelserne. 

 

LUU SOSU

Medlemmer af LUU SOSU

 

Årsplanlægning

1. kvartal: Kvalitet
2. kvartal: Udvikling
3. kvartal: Behov for arbejdskraft
4. kvartal: Undervisningsplaner/udbudspolitik

Sammensætning af LUU-SOSU

Lederrepræsentant fra kommune
Bente Juulsgaard, formand
Uddannelseskonsulent i Randers Kommune

Lederrepræsentant fra kommune 
Irene Winther
Uddannelseskoordinator i Favrskov Kommune

Lederrepræsentant fra Region Midt
Lotte Stentoft Dahl
Uddannelsesansvarlig 
sygeplejerske

Tilforordnet lederrepræsentant fra Region Midt
Ruth Skriver
Uddannelsesansvarlig sygeplejerske, psykiatrien 

Repræsentant fra FOA 
Hanne Nezlo Hansen, næstformand
Social- og sundhedsassistent

Repræsentant fra FOA 
Heidi Uldall Fredenslund
Social- og sundhedsassistent

Repræsentant fra FOA
Lotte Heldo Kristiansen
Sektorformand

Tilforordnet elevrepræsentant
Søren Jørgensen
Social- og sundhedsassistentelev 

Tilforordnet medarbejderrepræsentant
Sannie Christoffersen
Underviser, Randers Social- og Sundhedsskole

Tilforordnet lederrepræsentant
Maria Dyhrberg Rasmussen
Direktør Randers Social- og Sundhedsskole

Tilforordnet lederrepræsentant
Vakant
Uddannelseschef, Randers Social- og Sundhedsskole

Tilforordnet lederrepræsentant
René Dybdal
Chef or efter-videreuddannelse, Randers Social- og Sundhedsskole

Tilforordnet eftervidereuddannelse
Elsebeth Søndergaard
Konsulent for efteruddannelse på social- og sundhedsområdet, Randers Social- og Sundhedsskole

Sekretær
Rikke Læssøe Schmidt
Uddannelsesleder, Randers Social- og Sundhedsskole

 

Mødedatoer og referater 2022

Tirsdag d. 1. marts 2022 kl. 12.00-15.00 - Møde i LUU - Dagsorden

Tirsdag d. 3. maj 2022 - Formandskabsmøde

Mandag d. 30. maj 2022 kl. 12.00-15.00 - Møde i LUU

Mandag d. 15. august 2022 - Formandskabsmøde

Tirsdag d. 6. september 2022 kl. 12.00-15.00 - Møde i LUU

Mandag d. 31. oktober 2022 - Formandskabsmøde

Mandag d. 28. november 2022 kl. 12.00-15.00 - Møde i LUU

Øvrige dokumenter

LUU PÆD

Medlemmer af LUU PÆD

 

Årsplanlægning

1. kvartal: Behov for arbejdskraft

2. kvartal: Kvalitetssikring og udvikling

3. kvartal: Udbudspolitik og Efter- og Videreuddannelse

4. kvartal: Grunduddannelse og undervisningsplaner
 

Sammensætning af LUU-PÆD

Lederrepræsentant fra kommunerne
Birthe Bøgild, formand 
Uddannelseskoordinator, Randers Kommune

Lederrepræsentant fra kommunerne
Lise Svane
Områdeleder, Norddjurs Kommune

Lederrepræsentant fra kommunerne
Kenneth Enrico Petersen
Dagtilbudsleder, Syddjurs kommune

Lederrepræsentant fra kommunerne
Eline Vermedal Høgh
Daglig leder af dagplejen, Favrskov kommune

Repræsentant fra FOA
Karin Mathiesen, næstformand
Sektorformand, FOA

Repræsentant fra FOA
Pernille Uldall Elkjær

Repræsentant fra FOA
Pia Kristensen

Repræsentant fra 3F
Susanne Hansen
 

Tilforordnet elevrepræsentant
Natasja Vester Pedersen
Pædagogisk assistentelev

Tilforordnet medarbejderrepræsentant
Sanne Berg Hansen
Underviser

Tilforordnet eftervidereuddannelsesrepræsentant 
Elsebeth Søndergaard
Eftervidereuddannelseskonsulent 

Tilforordnet lederrepræsentant
Maria Dyhrberg Rasmussen 
Direktør, Randers Social- og Sundhedsskole

Tilforordnet lederrepræsentant
Uddannelseschef, vakant
Uddannelseschef, Randers Social- og Sundhedsskole

Tilforordnet lederrepræsentant
René Dybdal
Chef for eftervidereuddannelse, Randers Social- og Sundhedsskole

Sekretær
Mette Fedders
Uddannelsesleder, Randers Social- og Sundhedsskole

Mødedatoer og referater 2021

Mandag d. 28. marts 2022 kl. 13.00-15.00 - Dagsorden

Mødedatoer og referater 2020

Mødedatoer og referater 2018

Den 26.februar 2018 fra 13-15:

Den 17.maj 2018 fra 13-15

Den 19.september 2018 fra 13-15

Den 20.november 2018 fra 13-15

Øvrige dokumenter