Lokalt Uddannelsesudvalg

Vi har nedsat to lokale uddannelsesudvalg, et for social- og sundhedsområdet og et for det pædagogiske område.

De lokale uddannelsesudvalg skal arbejde med uddannelserne lokalt. Blandt andet skal udvalgene godkende de lokale uddannelsesplaner som er skrevet på baggrund af uddannelsesordninger lavet af det Faglige Udvalg (PASS) og arbejder løbende med kvalitetsudvikling og kvalitetssikring i uddannelserne. 

 

LUU SOSU

Medlemmer af LUU SOSU

 

Årsplanlægning

1. kvartal: Kvalitet
2. kvartal: Udvikling
3. kvartal: Behov for arbejdskraft
4. kvartal: Undervisningsplaner/udbudspolitik

Sammensætning af LUU-SOSU

Lederrepræsentant fra kommune
Bente Juulsgaard, formand
Uddannelseskonsulent i Randers Kommune

Lederrepræsentant fra kommune 
Sabine Billekop 
Uddannelseskoordinator i Favrskov Kommune

Lederrepræsentant fra Region Midt
Lotte Stentoft Dahl
Uddannelsesansvarlig 
sygeplejerske

Tilforordnet lederrepræsentant fra Region Midt
Johanne Botsch Nielsen
Uddannelsesansvarlig, psykiatrien 

Repræsentant fra FOA
Pia Lykke Nielsen
Pædagogisk konsulent 

Repræsentant fra FOA 
Hanne Nezlo Hansen
Social- og sundhedsassistent

Repræsentant fra FOA 
Heidi Uldall Fredenslund
Social- og sundhedsassistent

Tilforordnet elevrepræsentant
Mads Bloch Kristensen
Social- og sundhedsassistentelev 

Tilforordnet medarbejderrepræsentant
Sannie Christoffersen
Underviser, Randers Social- og Sundhedsskole

Tilforordnet lederrepræsentant
Lisbeth Hvid Christensen
Direktør Randers Social- og Sundhedsskole

Tilforordnet lederrepræsentant
Jesper Skorstengaard
Uddannelseschef, Randers Social- og Sundhedsskole

Tilforordnet lederrepræsentant
René Dybdal
Chef for eftervidereuddannelse, Randers Social- og Sundhedsskole

Tilforordnet eftervidereuddannelse
Elsebeth Søndergaard
Konsulent for efteruddannelse på social- og sundhedsområdet, Randers Social- og Sundhedsskole

Sekretær
Rikke Læssøe Schmidt
Uddannelsesleder, Randers Social- og Sundhedsskole

 

Mødedatoer og referater 2023

Fredag d. 10. februar 2023 - Formandskabsmøde

Tirsdag d. 7. marts 2023 kl. 12.00-15.00 - Møde i LUU - Referat

Onsdag d. 3. maj 2023 - Formandskabsmøde

Tirsdag d. 23. maj 2023 kl. 12.00-15.00 - Møde i LUU - Referat

Torsdag d. 17. august 2023 - Formandskabsmøde

Mandag d. 11. september 2023 kl. 12.00-15.00 - Møde i LUU - Referat

Onsdag d. 1. november 2023 - Formandskabsmøde

Torsdag d. 23. november 2022 kl. 12.00-15.00 - Møde i LUU - Referat

Mødedatoer og referater 2022

Tirsdag d. 1. marts 2022 kl. 12.00-15.00 - Møde i LUU - Referat

Tirsdag d. 3. maj 2022 - Formandskabsmøde

Mandag d. 30. maj 2022 kl. 12.00-15.00 - Møde i LUU - Referat

Mandag d. 15. august 2022 - Formandskabsmøde

Tirsdag d. 6. september 2022 kl. 12.00-15.00 - Møde i LUU - Referat

Mandag d. 31. oktober 2022 - Formandskabsmøde

Mandag d. 28. november 2022 kl. 12.00-15.00 - Møde i LUU -  Referat

Øvrige dokumenter

LUU PÆD

Medlemmer af LUU PÆD

 

Årsplanlægning

1. kvartal: Behov for arbejdskraft

2. kvartal: Kvalitetssikring og udvikling

3. kvartal: Udbudspolitik og Efter- og Videreuddannelse

4. kvartal: Grunduddannelse og undervisningsplaner
 

Sammensætning af LUU-PÆD

Lederrepræsentant fra kommunerne
Birthe Bøgild, formand 
Uddannelseskoordinator, Randers Kommune

Repræsentant fra FOA
Karin Mathiesen, næstformand
Sektorformand, FOA

Lederrepræsentant fra kommunerne
Lise Svane
Områdeleder, Norddjurs Kommune

Lederrepræsentant fra kommunerne
Lene Fuglsang
Leder af Specialpædagogisk Team, Syddjurs kommune

Lederrepræsentant fra kommunerne
Camilla Kæseler Kongsgaard
Uddannelsesansvarlig, Favrskov kommune

Repræsentant fra FOA
Pernille Uldall Elkjær

Repræsentant fra FOA
Pia Kristensen

Repræsentant fra 3F
Susanne Hansen

Tilforordnet elevrepræsentant
Natasja Vester Pedersen
Pædagogisk assistentelev

Tilforordnet medarbejderrepræsentant
Sanne Berg Hansen
Underviser

Tilforordnet eftervidereuddannelsesrepræsentant 
Elsebeth Søndergaard
Eftervidereuddannelseskonsulent 

Tilforordnet lederrepræsentant
René Dybdal
Konst. direktør Randers Social- og Sundhedsskole

Tilforordnet lederrepræsentant
Jesper Skortstengaard
Uddannelseschef, Randers Social- og Sundhedsskole

Tilforordnet lederrepræsentant
René Dybdal
Chef for eftervidereuddannelse, Randers Social- og Sundhedsskole

Sekretær
Mette Fedders
Uddannelsesleder, Randers Social- og Sundhedsskole

Mødedatoer og referater 2023

Mandag d. 6. marts 2023 kl. 13.00-15.00 - Referat

Torsdag d. 25. maj 2023 kl. 13.00 - 15.00 - Referat

Tirsdag d. 5. september 2023 kl. 13.00 - 15.00 - Referat

Mødedatoer og referater 2022

Mandag d. 28. februar 2022 kl. 13.00-15.00 - Referat

Mandag d. 13. juni 2022 kl. 13.00-15.00 - Referat

Torsdag d. 25. august 2022 kl. 13.00-15.00 - Referat

Mødedatoer og referater 2020

Mødedatoer og referater 2018

Den 26.februar 2018 fra 13-15:

Den 17.maj 2018 fra 13-15

Den 19.september 2018 fra 13-15

Den 20.november 2018 fra 13-15

Øvrige dokumenter