Selvevaluering

Randers Social- og Sundhedsskole udarbejder hvert år en selvevaluering med afsæt i skolens løbende informationsindsamling.

Resultaterne fra informationsindsamlingen samles for et kalenderår og gennemgås i ledergruppen, hvor der træffes beslutning om den videre proces for årets selvevaluering. 

Skolens medarbejdere, elever og lokale uddannelsesudvalg inddrages i selvevalueringen.

Ved den årlige selvevaluering, udvælges mindst ét område, der vedrører skolens tilrettelæggelse og gennemførelse af uddannelser og undervisning. Selvevalueringen har desuden særligt fokus på optag, frafald, trivsel og gennemførelse.

Som konklusion på selvevalueringen udarbejder skolen en opfølgningsplan, der fastlægger ændringsbehov, operationelle mål, strategier og tidsplan for opfølgningen.

Selvevaluering 2023

I skolens selvevaluering 2022 er der fokus på følgende indsatsområder:

  • Rekruttering til og gennemførelse på grundforløb 1
  • Frafald fra social- og sundhedsassistentuddannelsen
     

selvevaluering for randers social og sundhedsskole 2023

Selvevaluering 2022

I skolens selvevaluering 2022 er der fokus på følgende indsatsområder:

  • Frafald fra grundforløb 2 mod social- og sundhedsuddannelserne
  • Frafald fra social- og sundhedsassistentuddannelsen

SELVEVALUERING FOR RANDERS SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLE 2022

Selvevaluering 2021

I skolens selvevaluering 2021 er der fokus på følgende indsatsområder:

  • Frafald på skolens social- og sundhedsassistentuddannelse
  • Styrket pædagogisk ledelse og kollaborative lærersamarbejder

SELVEVALUERING for RANDERS SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLe 2021

OPFØLGNINGS- OG HANDLEPLAN FOR SELVEVALUERING 2021