Selvevaluering

Randers Social- og Sundhedsskole udarbejder hvert år en selvevaluering med afsæt i skolens løbende informationsindsamling.

Resultaterne fra informationsindsamlingen samles for et kalenderår og gennemgås i ledergruppen, hvor der træffes beslutning om den videre proces for årets selvevaluering. 

Skolens medarbejdere, elever og lokale uddannelsesudvalg inddrages i selvevalueringen.

Ved den årlige selvevaluering, udvælges mindst ét område, der vedrører skolens tilrettelæggelse og gennemførelse af uddannelser og undervisning. Selvevalueringen har desuden særligt fokus på optag, frafald, trivsel og gennemførelse.

Som konklusion på selvevalueringen udarbejder skolen en opfølgningsplan, der fastlægger ændringsbehov, operationelle mål, strategier og tidsplan for opfølgningen.

Selvevaluering 2019

Skolens fokus for selvevaluering 2019 var simulationsundervisning.

Selvevaluering 2019
Simulationsundervisning på Randers Social- og Sundhedsskole

Opfølgnings- og handleplaner for selvevaluering 2019 er under udarbejdelse.