Værdier

Rummelig:  Med rummelig mener vi respekt for andre mennesker. Vi mener tolerance, omsorg og mellemfolkelig forståelse.

Bevægelig: Vi forsøger altid at være på forkant med udviklingen. Det kræver mod til forandringer. Som skole kigger vi altid udad og indad for at finde inspiration.

Engageret:  Uden energi, fælles ambitioner og visioner for skolens udvikling, går skolen i stå. Det er engagerede undervisere og elever, der skaber glæde, omsorg og læring.

Professionel: Vi håber, at vores elever og kursister er lige så ambitiøse, som vi er.