Strategi 2023: Vi sætter aftryk

Randers Social- og Sundhedsskoles Strategi 2023: Vi sætter aftryk er bygget op omkring vores 2023-mål: 

Vi tiltrækker og uddanner elever og velfærdsmedarbejdere, som fagligt og kompetent styrker og sætter aftryk på fremtidens foranderlige velfærdssektor.

Med Strategi 2023 - Vi sætter aftryk, sætter vi retningen for en skole med en tydelig profil og som en faglig og udviklingsorienteret frontløber, der sætter aftryk på de velfærdsuddannelser vi varetager, og den velfærdssektor vi uddanner og efteruddanner til.

Strategien tager afsæt i, at den danske velfærdssektor efterspørger medarbejdere, der ikke blot kompetent, fagligt og agilt kan løse opgaver, men som også kan bidrage med udvikling og forbedring af en dynamisk velfærdssektor.

Strategien står på et solidt erhvervsfagligt fundament, der understøtter grundfortællingen om Randers Social- og Sundhedsskole som en skole, der har en stærk faglig tradition for kontinuerlig pædagogisk udvikling, for medinddragelse og transparens og for udvikling inden for innovation og digitalisering.

Randers Social- og Sundhedsskole har et uddannelsesmiljø med blik for den enkelte elev, dennes erhvervsfaglige dannelse og personlige udvikling, og vi løfter opgaven om uddannelse og dannelse af fremtidens velfærdsmedarbejdere i tæt samarbejde med både offentlige og private virksomheder samt andre uddannelses- og vidensinstitutioner.

Vi vil i 2023 fortsat være en fremtrædende social- og sundhedsskole, som er stærkt positioneret lokalt, regionalt og nationalt, fordi vi skaber udvikling og resonans i skolens omverden gennem vores dygtige elever, kursister og medarbejdere.

Vi rækker ud, involverer og inspirerer, og vi sætter aftryk både inden for og uden for skolens mure.

Læs Strategi 2023

Vi forfølger og indfrier 2023-målet gennem tre strategiske pejlemærker, der tilsammen sætter retningen for, hvad vi er sammen om, sammen for og sammen i som skole frem mod 2023.

Læs de tre pejlemærker herunder:

Vi er sammen om at danne og uddanne fremtidens velfærdsmedarbejdere 

Vi er sammen for at skabe bæredygtige velfærdsuddannelser i samspil med vores omverden 

Vi er sammen i fagligt, engagerende og forpligtende fællesskaber