Kvalitetsrapporter - Nøgletal og indikatorer for øget rekruttering og gennemførelse

I 2019 frafaldt den årlige Handlingsplan for øget gennemførelse (HØG), hvorpå skolerne blev forpligtede til at opbygge deres egne kvalitetssystemer til belysning af indikatorer for øget gennemførelse.

Fremadrettet udarbejder vi på Randers Social- og Sundhedsskole i stedet en årlig kvalitetsrapport, der med afsæt i skolens løbende informationsindsamling samt i statistikker fra uddannelsesstatistik.dk, belyser skolens nøgletal og indikatorer for øget rekruttering og gennemførelse.

Kvalitetsrapporter