Vi er sammen for at skabe bæredygtige velfærdsuddannelser i samspil med vores omverden

Vi danner og uddanner fagligt stolte og stærke velfærdsmedarbejdere i et kontinuerligt udviklende samspil med den verden, vi er en del af.

I partnerskaber udvikler og udbyder vi bæredygtige uddannelser, og vi er den udviklingsorienterede samarbejdspartners førstevalg, både lokalt, nationalt og internationalt.

Gennem forskningens, kulturens, kunstens og verdensmålenes briller udforsker og inspireres vi, og vi sætter kontinuerligt vores aftryk på verden omkring os.

Indsatsområder

  • Fagligt stolte og stærke velfærdsmedarbejdere
  • Bæredygtighed og samarbejde
  • Inspiration fra og aftryk på omverdenen