Læringsledelse

På Randers Social – og Sundhedsskole anser vi læringsledelse som en central didaktisk disciplin, der er fundamentet for elevernes læring og trivsel.

Læringsledelse handler om at ramme- og målsætte undervisningens læreprocesser og etablere motiverende og læringsfremmende relationer mellem såvel underviser og den enkelte elev, gruppen eller holdet men også eleverne imellem. Synlig læringsledelse stimulerer til engagement og bevægelse – både fysisk og mentalt.

Læringsledelse indeholder formative feedbackprocesser der hjælper eleverne til at opnå læringsprogression.