Praksisfaglig læring

På Randers Social- og Sundhedsskole anser vi praksisfaglig læring som afsæt for elevernes erhvervsfaglige dannelse og faglige stolthed.

Praksisfaglig læring bidrager til meningsfulde læringsprocesser, hvor fag, teori, kropslige erfaringer, handling og produkt spiller sammen i elevens læringsproces.

Praksisfaglig læring involverer varierende undervisningsmetoder, der styrker elevernes oplevelse af sammenhæng med praksis. Undervisning der skaber praksisfaglig læring inddrager i bred forstand elevernes erhverv, f.eks. gennem simulation og inddragelse af virtuelle teknologier.