Kvalitetspolitik

Vi ønsker at være et attraktivt uddannelsesvalg for vores elever, en attraktiv arbejdsplads for vores medarbejdere og en værdifuld samarbejdspartner for kommuner, regioner, stat, private aktører samt øvrige brugere.

Vi anser kvalitetsudvikling for en kontinuerlig og proaktiv proces, der baseres på et evidensbaseret og dataunderstøttet grundlag. 

Vi ønsker at træffe beslutninger og skabe udvikling, der er forankret i tidsaktuelle potentialer eller udfordringer, som sikrer grundlaget for, at skolens langsigtede strategi realiseres.

Med kvalitetsarbejdet og -udviklingen ønsker vi således, at være på forkant med aktuelle beslutninger om skolens drift og retninger – både på et strategisk og politiskskoleniveau, og på skolens enkelte hold og uddannelsesretninger. 

Vi sætter gang i nye tiltag på baggrund af konkrete evalueringer, så vi på alle områder kan leve op til vores kvalitetsmålsætning, der er beskrevet i skolens vision.

Formål med kvalitetsarbejdet

Vores arbejde med kvalitet skal:

  • Fungere som et udviklingsværktøj via inddragelse af skolens medarbejdere, elever, kursister og det lokale uddannelsesudvalg
  • Være præget af systematisk undersøgelse af udfordringer, der kan bruges i praksis og give anledning til evidenspræget skoledrift
  • Sikre, at den pædagogiske og faglige udvikling på skolen er præget af dialog mellem elever, undervisere og ledelse
  • Sikre, at der skabes sammenhæng mellem skolens kvalitetsindsats og skolens strategi
  • Sikre løbende dokumentationsindsamling og resultatvurdering af skolens aktiviteter

Kvalitetssystem

Vores kvalitetssystem har fokus på den interne kvalitetsudvikling, evaluering af undervisningen, årlige selvevalueringer og løbende informationsindsamling.

Læs proceduren for informationsindsamling her

Læs proceduren for selvevaluering her

Kvalitetssystemet sikrer skolens løbende kvalitetsvurdering og -udvikling, og består af en række undersøgelser, evalueringer, systematisk indsamling af data der ligger til grund for rapporter og relevante handlingsplaner, herunder skolens årlige selvevaluering og kvalitetsrapport.

Det systematiske kvalitetsarbejde er beskrevet i nedenstående årshjul.

Organiseringen af kvalitetsarbejdet

Skolens strategiske chefgruppe er overordnet ansvarlig for kvalitetsarbejdet.

Chef- og ledergruppen er ansvarlig for opfølgningen på evalueringer og undersøgelser, der vedrører skoledelen af kvalitetsarbejdet. 

Skolens kvalitetskoordinator står for den løbende drift og koordinering af kvalitetsarbejdet og understøtter cheferne og lederne i deres arbejde med kvalitet.