Kvalitetspolitik

Vi ønsker at være et attraktivt uddannelsesvalg for vores elever, en attraktiv arbejdsplads for vores medarbejdere og en værdifuld samarbejdspartner for kommuner, regioner, stat, private aktører samt øvrige brugere.

Vi anser kvalitetsudvikling for en proaktiv proces. Omdrejningspunktet er løbende forbedringer, som sikrer grundlaget for, at skolens langsigtede strategi realiseres.

Vi sætter gang i nye tiltag på baggrund af konkrete evalueringer, så vi på alle områder kan leve op til vores kvalitetsmålsætning, der er beskrevet i skolens vision.

Formål med kvalitetsarbejdet

Vores arbejde med kvalitet skal:

  • Fungere som et udviklingsværktøj via inddragelse af skolens medarbejdere, elever, kursister og det lokale uddannelsesudvalg
  • Være præget af systematisk undersøgelse af udfordringer, der kan bruges i praksis og give anledning til evidenspræget skoledrift
  • Sikre, at den pædagogiske og faglige udvikling på skolen er præget af dialog mellem elever, undervisere og ledelse
  • Sikre, at der skabes sammenhæng mellem skolens kvalitetsindsats og skolens strategi
  • Sikre løbende dokumentationsindsamling og resultatvurdering af skolens aktiviteter

Kvalitetssystem

Vores kvalitetssystem har fokus på den interne kvalitetsudvikling, evaluering af undervisningen, årlige selvevalueringer og løbende informationsindsamling.

Læs proceduren for informationsindsamling her

Læs proceduren for selvevaluering her

Kvalitetssystemet består af en række undersøgelser, evalueringer, systematisk indsamling af data der ligger til grund for rapporter og relevante handlingsplaner, herunder skolens årlige selvevaluering og kvalitetsrapport. Det systematiske kvalitetsarbejde er beskrevet i et årshjul.

Organiseringen af kvalitetsarbejdet

Skolens strategiske ledergruppe er overordnet ansvarlig for kvalitetsarbejdet.

Den pædagogiske chef og udviklingschefen er ansvarlig for opfølgningen på evalueringer og undersøgelser, der vedrører skoledelen af kvalitetsarbejdet.

Kvalitetsmedarbejderne står for den løbende drift og koordinering af kvalitetsarbejdet og understøtter cheferne i deres arbejde med kvalitet.