AMU-uddannelser

Vi evaluerer alle AMU-uddannelser, egne kurser og temadage. Evalueringerne foregår elektronisk den sidste dag på kurset.
Den overvejende del af kursusvirksomheden afholdes i regi af Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU). AMU-aktiviteterne udgjorde i 2015 i alt 74 årselever.

Deltagertilfredshed

Deltagertilfredshedsundersøgelserne udarbejdes af viskvalitet.dk.