AMU-uddannelser

Vi evaluerer alle AMU-uddannelser, egne kurser og temadage. Evalueringerne foregår elektronisk den sidste dag på kurset.
Den overvejende del af kursusvirksomheden afholdes i regi af Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU).

Deltagertilfredshed

Deltagertilfredshedsundersøgelserne udarbejdes af viskvalitet.dk.