Vi er sammen om at danne og uddanne fremtidens velfærdsmedarbejdere

Vi skaber et åbent, sundt og levende læringsmiljø, hvor hver elev og kursist ønsker at være, lære og bidrage.

Vi gør en forskel for elevernes læring, trivsel og dannelse ved at sætte barren højt for pædagogisk og didaktisk udvikling og for kvaliteten i uddannelserne.

Gennem samarbejde, udvikling og innovation uddanner vi elever og kursister med stærke, professionelle kompetencer, så de kan agere i og påvirke en foranderlig velfærdssektor.

Indsatsområder:

  • Et sundt, levende og motiverende læringsmiljø
  • Pædagogisk udvikling og kvalitet i uddannelserne
  • Stærke professionelle kompetencer