Her kan du finde skolens ordens- og studieregler

Ordensregler

På skolen har vi nogle ordensregler, som skal bidrage til at sikre et godt skolemiljø for elever, medarbejdere og gæster i huset. Vi er alle ansvarlige for at følge ordensreglerne.

Skolens ejendom

 • Vi forventer, at du behandler bøger, inventar, udstyr og lokaler med respekt og rydder op efter dig, overalt hvor du færdes.

Tobak

 • Vi har tobaksfri skoletid. Det betyder, at det ikke er tilladt for elever, kursister, ansatte eller gæster at benytte tobak i skoletiden. Forbudet gælder både på skolens arealer og uden for skolens område.

Alkohol og narkotika

 • Vi accepterer ikke brug af alkohol på skolen. Ligeledes accepteres ikke brug, besiddelse og salg af euforiserende stoffer, ligesom du ikke må møde påvirket i skole.

Mobning, trusler om vold og vold

 • Vi accepterer ikke nogen former for mobning, trusler om vold og vold og overtrædelse kan også medføre politianmeldelse.

Det er mobning, når man groft eller gentagne gange udsætter en anden for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende og vedkommende ikke er i stand til at forsvare sig.

Deling af krænkende materiale er også mobning og i de fleste tilfælde faktisk ulovligt.

DU KAN LÆSE MERE I SKOLENS ANTIMOBBESTRATEGI HER

Tyveri

 • Tyveri på skolen politianmeldes.

Studieregler

Vi ønsker en skole, hvor den enkelte tager ansvar for sine egne handlinger og indgår i et fællesskab, der er præget af tillid og gensidig ansvarlighed. Der kan udarbejdes konkrete praktiske aftaler i de enkelte klasser.

Randers Social- og Sundhedsskole sætter den enkeltes sundhed, trivsel og læring højt. Derfor ønsker vi at praktisere det i dagligdagen på den måde, vi er sammen på. Både ved at tage hånd om den enkelte og sætte fællesskabet højt og derigennem skabe optimale læringsbetingelser samt et etisk grundlag for at arbejde med mennesker inden for social- og sundhedssektoren samt det pædagogiske område.

Skolen ønsker, at flest mulig elever når deres mål, får et godt forløb og klarer uddannelsen. Derfor vil vi gerne hjælpe dig, hvis du har brug for det.

Vi har opsat en række ordens- og studieregler, der gælder for elever på Randers Social- og Sundhedsskole:

Studieregler

 • Der vil løbende være hjemmearbejde under dit uddannelsesforløb og en række opgaver, der skal afleveres til faste deadlines. Manglende aflevering af opgaver, kan også få konsekvenser for indstilling til prøve.
 • En del af dit uddannelsesforløb foregår som projektarbejde, hvor der bl.a. kan indgå aktiviteter uden for skolen. Disse aktiviteter skal være aftalt med din underviser og registreres.
 • Hvis du bliver syg, eller af anden grund ikke kan komme i skole, skal du give skolen besked.
 • Vi forventer, at du møder til tiden, er aktiv og deltagende, og ikke forlader undervisningen i utide.
 • Vi forventer, at du udviser respekt for din underviser og den måde din underviser har planlagt undervisningen
 • Vi accepterer ikke snyd i opgavebesvarelser og prøver. Ved snyd i opgaver gives karakteren -03, krav om udarbejdelse af en ny opgave, og det kan få konsekvenser for indstilling til prøve. Ved snyd til prøver bortvises du fra prøven.