Randers Social- og Sundhedsskole er verdensmålsskole

I efteråret 2019 blev Randers Social- og Sundhedsskole verdensmålsskole som den første SOSU-skole i Danmark.

På skolen uddanner vi medarbejdere, der varetager pleje- og omsorgsopgaver for alle aldersgrupper – børn, unge, voksne og ældre. Som elever og som medarbejdere opnår de fagligt tætte relationer til borgere de møder og har en stor indflydelse på hverdagen og opgaveløsningen i de institutioner, de bliver ansatte i.  

Fremtiden efterspørger bæredygtighed og konkret handling på verdensmålene og det er blevet tydeligt, at erhvervsskolerne har et ansvar for at klæde eleverne på, således at de også kan arbejde med bæredygtighed som arbejdsmarkedet efterspørger. 

Randers Social – og Sundhedsskole ønsker derfor at arbejde med elevernes tilgang til arbejdet med bæredygtighed i arbejdet med mennesker og omsorg, således at de både kan tænke, reflektere, udvikle, tilrettelægge og handle ud fra et bæredygtigt mindset.

Eleverne skal være rollemodeller og bidrage til dannelse af bæredygtighed blandt de mennesker/borger/bruger de arbejder med professionelt i deres kommende arbejde.

På skolen arbejder vi særligt med tre verdensmål:

  

Bæredygtighedsindsatser på skolen

Vi arbejder som verdensmålsskole med en række konkrete indsatser inden for bæredygtighed og de udvalgte verdensmål:

  • Årlig international dag, hvor hele skolen sætter fokus på verdensmålene og bæredygtighed. Vi har udviklet undervisningsmaterialer og køreplaner for dagen, som kan hentes her.

  • Elevrådet arbejder aktivt med bæredygtighed og står blandt andet for pantindsamling til velgørende formål, og aktiviteter, der skal nedbringe ressourceforbruget på skolen. Elevrådet er også en aktiv del af skolens arbejde med bæredygtige tiltag, som eksempelvis nedbringelse af papir og printforbrug. 

  • Skolen blev i 2018 røg- og tobaksfri. Læs mere her

  • Valgfag med fokus på bæredygtig. Læs mere her

  • Skolen deltager i Verdensmålsfestivalen i Randers i april 2022

  • Podcastserie om bæredygtighed produceret af og til elever. Læs mere her.

  • Valgfag om bæredygtighed på den pædagogiske assistentuddannelse - Læs mere her.

  • Og meget mere...