Bestyrelse

Bestyrelsen er formelt skolens øverste organ. Det betyder, at bestyrelsen fastlægger skolens budget, godkender skolens regnskab, beslutter handlingsplaner for øget gennemførelse, skolens strategi og andre strategiske beslutninger.

Der afholdes fast fire årlige møder. Hertil kan komme ekstraordinære møder.

Bestyrelsens medlemmerPoul Søe Jeppesen, formand
Bestyrelsesformand

Else Søjmark

Udvalgsformand, Udvalget for nære sundhedstilbud, Region Midt

 Bia Ndamukunda
Repræsentant for Randers Kommune

 Kirstine Kahr Kvorning
Repræsentant for Syddjurs Kommune og Favrskov Kommune

 Lotte Helbo Kristiansen, næstformand
FOA Sektornæstformand

 

 

Thomas Krarup
Selvsupplerende, Direktør Sundhed, Kultur og Omsorg, Randers Kommune

 Stinne Thorsen Kvorning

Repræsentant for Norddjurs Kommune

 Kirsten Holmgaard
Selvsupplerende

 

MedarbejderrepræsentanterChristian Vrist Holm
Underviser

 

 

Anette Degn 
IT pædagogisk konsulent 

 

Elevrepræsentanter

Vakant

 

Vakant

Tilforordnede

 

Lisbeth Hvid Christensen
Direktør for Randers Social- og SundhedsskoleJohn Strøm
Økonomi- og administrationschef for Randers Social- og Sundhedsskole