Bestyrelse

Bestyrelsen er formelt skolens øverste organ. Det betyder, at bestyrelsen fastlægger skolens budget, godkender skolens regnskab, beslutter handlingsplaner for øget gennemførelse, skolens strategi og andre strategiske beslutninger.

Der afholdes fast fire årlige møder. Hertil kan komme ekstraordinære møder.

Bestyrelsens medlemmerKirsten Holmgaard
Bestyrelsesformand

 Else Søjmark

Udvalgsformand, Udvalget for nære sundhedstilbud, Region Midt

 Kirstine Kahr Kvorning
Repræsentant for Syddjurs Kommune og Favrskov Kommune

 

Michael Faust Horsbøl 
Repræsentant for Randers Kommune

 Lotte Helbo Kristiansen, næstformand
FOA Sektornæstformand

 

 

Thomas Krarup
Selvsupplerende, Direktør Sundhed, Kultur og Omsorg, Randers Kommune

 Stinne Thorsen Kvorning

Repræsentant for Norddjurs Kommune

 

Lene Hartmann Hansen 
FOA Randers afdelingsformand

 

 

MedarbejderrepræsentanterChristian Vrist Holm
Underviser

 

 

Anette Degn 
IT pædagogisk konsulent 

 

Elevrepræsentanter

Josefine Korsgaard Christensen

 

Laura Aagaard Johansen

 

Tilforordnede

 

Lisbeth Hvid Christensen
Direktør for Randers Social- og Sundhedsskole

 John Strøm
Økonomi- og administrationschef for Randers Social- og Sundhedsskole