Bestyrelse

Bestyrelsen er formelt skolens øverste organ. Det betyder, at bestyrelsen fastlægger skolens budget, godkender skolens regnskab, beslutter handlingsplaner for øget gennemførelse, skolens strategi og andre strategiske beslutninger.

Der afholdes fast fire årlige møder. Hertil kan komme ekstraordinære møder.

Bestyrelsens medlemmerPoul Søe Jeppesen, formand
Bestyrelsesformand

Else Søjmark

Udvalgsformand, Udvalget for nære sundhedstilbud, Region Midt

 Bia Ndamukunda
Repræsentant for Randers Kommune

 Kirstine Kahr Kvorning
Repræsentant for Syddjurs Kommune

 Lotte Helbo Kristiansen, næstformand
FOA Sektornæstformand

 

 

Thomas Krarup
Selvsupplerende, Direktør Sundhed, Kultur og Omsorg, Randers Kommune

 Stinne Thorsen Kvorning

Repræsentant for Norddjurs Kommune

 Kirsten Holmgaard
Selvsupplerende

 

MedarbejderrepræsentanterChristian Vrist Holm
Underviser

 

 

Anette Degn 
IT pædagogisk konsulent 

 

ElevrepræsentanterAnna Marie Schnell
Social- og sundhedsassistentelev

 Ena Grønbech Kjær
Social- og sundhedsassistentelev

 

TilforordnedeMaria Dyhrberg Rasmussen
Direktør for Randers Social- og SundhedsskoleJohn Strøm
Økonomi- og administrationschef for Randers Social- og Sundhedsskole

Forretningsorden, vedtægter og rapporter

Her finder du skolens vedtægter, forretningsorden og direktørens resultatlønskontrakt. 

Forretningsorden

Vedtægter

 

Opgørelse og afrapportering af Resultatlønskontrakt 2021

Resultatlønskontrakt 2022

Årsrapport 2020

Skolens vedtægter er senest godkendt af Undervisningsministeriet d. 6. oktober 2009