Tilbud til kandidatstuderende om samarbejde

Skal du i virksomhedspraktik eller skrive opgave på dit kandidatstudie? Randers Social- og Sundhedsskole inviterer kandidatstuderende til meningsfuldt praksissamarbejde.

På Randers Social- og Sundhedsskole er vi dedikerede til at uddanne fremtidens velfærdsmedarbejdere – social- og sundhedsassistenter og -hjælpere, pædagogiske assistenter og sundhedsfaglige studenter.
Velfærdssektoren, som vi uddanner elever til, oplever stor samfundsmæssig og politisk bevågenhed. Det er samtidig også en sektor, der – grundet omprioriteringer af ressourcer til området og en hastig teknologisk udvikling – undergår en konstant udvikling og transformation. Denne forandrings- og udviklingsproces smitter også af på os som skole, og afstedkommer et konstant behov for at gentænke og justere vores uddannelsespraksis – vores didaktik, pædagogik, indsatsområder m.m.

For at sikre et optimalt samspil mellem uddannelse og den praksis, vi uddanner til, er ny viden og vidensskabelse essentiel. For at opnå denne viden ønsker vi at række hånden frem til kandidatstuderende på landets universiteter, og invitere til at bidrage til denne vidensskabelse. Står du derfor overfor at skulle i virksomhedspraktik eller at skrive en opgave på dit kandidatstudie, vil vi gerne opfordre dig til at kigge i vores retning for en snak om muligheder.

Vi tilbyder et spændende videns- og udviklingsmiljø.  Hvor du/I som studerende vil kunne få mulighed for at arbejde med praksisrelevante problemstillinger og bidrage med ny viden i en konkret praksis.

Vi forventer, at projektets problemstilling afklares i et ligeværdigt samspil, hvor din(e) teoretiske nysgerrighed mødes med – eller kan udfordre – skolens behov.

Vi forventer at du /I kan gøre en forskel for organisationen, og vil dele viden med os i de relevante organisatoriske fora.

Vi tilbyder en fast kontaktperson der kan hjælpe til at skabe adgang til feltet og du/I vil få tilbudt en arbejdsplads.

Eksempler på aktuelle temaer for projekter:

  • Kapacitetsopbygning og organisatorisk læring på SOSU-skolen
  • Betydningen af skole og uddannelsesmiljø for gennemførelse af uddannelse.
  • Betydningen af en ny virkelighed med fjernundervisning som ramme for uddannelse
  • SOSU som karrierevej og opbygning af faglig identitet
  • Uddannelse til social innovation
  • Evaluering af udviklingsprojekters impact
  • Med mere…

Kort om social- og sundhedsskolerne

Social- og sundhedsskolerne uddanner til velfærdsområdet, ældresektoren, psykiatrien, sundhed og det pædagogiske område. Elevernes uddannelse foregår i en vekselvirkning mellem skole og praktik. Underviserne er hovedsagligt professionsuddannede sygeplejersker, terapeuter. Social- og sundhedsskolerne ansætter også akademikere som undervisere og i udviklingsstillinger.

Med godt 11.000 elever ud af et samlet elevtal på 107.000 på erhvervsuddannelserne i 2018 er social- og sundhedshjælper og -assistentuddannelserne langt fra det største uddannelsesområde i Danmark. Uddannelse til velfærd er dog på alle niveauer fuld af komplekse og spændende problemstillinger, der inviterer til såvel foreskrivende og afdækkende vidensproduktion.

Vil du vide mere?

Kontakt:

René Dybdal

Udviklingschef

RDY@sosuranders.dk

eller

Anne-Birgitte Rohwedder

P.hD. studerende, Pædagogisk ledelseskonsulent

abn@sosuranders.dk