Det bæredygtige valgfag på den pædagogiske assistentuddannelse

I dette projekt udvikles undervisningmateriale til et valgfag på den pædagogiske assistentuddannelse om bæredygtighed. 

Fremtiden efterspørger bæredygtighed og konkret handling på verdensmålene og det er blevet tydeligt, at erhvervsskolerne har et ansvar for at klæde eleverne på, således at de også kan arbejde med bæredygtighed som arbejdsmarkedet efterspørger. 

Hvad skal projektet bruges til?

Randers Social – og Sundhedsskole ønsker at arbejde med pædagogisk assistentelevers tilgang til arbejdet med bæredygtighed i det pædagogiske arbejde, således at de både kan tænke, reflektere, udvikle, tilrettelægge og handle ud fra et bæredygtigt mindset.

Eleverne skal være rollemodeller og bidrage til dannelse af bæredygtighed blandt de mennesker/borger/bruger de arbejder med professionelt i deres arbejde. 

Projektet forventede output

Efter endt afslutning af projektet, vil der blive udarbejdet en underviservejledning med tilhørende undervisningsmateriale omkring bæredygtighed, som skolens underviserer og andre uddannelsesinstitutioner, der udbyder den pædagogiske assistentuddannelse, kan benytte sig af.

 

Hvem deltager?

Randers Social- og Sundhedsskole

Projektet er støttet med midler fra Region Midtjyllands uddannelsespulje

 

Vil du vide mere?

Er du interesseret i at høre mere om projektet, er du velkommen til at kontakte projektleder Lotte Roed Laursen.

Mail: lrl@sosuranders.dk
Tlf: 93 56 32 48