International Dag - Fokus på bæredygtighed

Med en international dag med fokus på FN's verdensmål kan man lægge et internationalt perspektiv ind over undervisningen og samtidig indarbejde de verdensmål, man som skole har udvalgt at fokusere på som verdensmålsskole. 

Vi har udviklet undervisningsmaterialer, der er baseret på et forløb der strækker sig over en hel dag og som tager udgangspunkt i, at eleverne undervises i verdensmålene.

Gennem forløbet præsenteres eleverne for teori og for praktiske opgaver og øvelser. Herved opnår eleverne viden om og forståelse for, hvilken betydning verdensmålene har, både på det personlige plan men også set ud fra et fagprofessionelt synspunkt.

Udgangspunktet for arbejdet er, at eleverne i forskellige grupper løser opgaver med udgangspunkt i et verdensmål.

Hent materialerne om INternational dag her