Det bæredygtige valgfag

- Valgfag på den pædagogiske assistentuddannelse

Med projektstøtte fra Region Midtjylland har vi udviklet og afprøvet et valgfag til elever på den pædagogiske assistent uddannelse.

Målet har været at arbejde med konkret viden og handling om bæredygtighed suppleret med undervisningsmateriale i øjenhøjde og med relevans for elevernes hverdag i den pædagogiske sektor.

Resultatet blev et undervisningsforløb, som kan benyttes som et bæredygtigt valgfag til den pædagogiske assistentuddannelse og videre ud i den pædagogiske sektor.

HENT UNDERVISNINGSMATERIALERNE HER

Håbet er at undervisere med dette valgfag vil tage initiativ til at udbrede undervisning og arbejde med bæredygtighed og gøre bæredygtighed til et element, der inddrages i den generelle pædagogiske og didaktiske udvikling af fag og forløb på uddannelsen Alt sammen med udgangspunkt i elevernes behov for læring, dannelse, udvikling og trivsel.