På Randers Social- og Sundhedsskole vil vi gerne være et sundt og levende uddannelsessted, som er med til at understøtte gode vaner og sund livsstil hos alle elever, kursister og ansatte. Derfor er vi rigtig stolte af at have indført 100 % tobaksfri skole- og arbejdstid.

Tobaksfri skoletid betyder, at det ikke er tilladt at anvende tobak i skoletiden, undervisningstiden og arbejdstiden - det vil sige, fra vi møder ind, til vi får fri. Det gælder både på skolens arealer og uden for skolens område. Skolens arealer er også røgfri før og efter skole- og arbejdstid. 

Tobaksfri skoletid gælder for alle elever, kursister, medarbejdere og besøgende på skolen og inkluderer alle typer tobak, herunder cigaretter, e-cigaretter, tyggetobak, snus (også tobaksfri snus), og lignende. 

Øget sundhed 

 • Først og fremmest bidrager tobaksfri skoletid til en bedre sundhed for alle på skolen. 
 • Desuden fjerner vi tobak og rygning som det sociale omdrejningspunkt.
 • Vi ønsker ikke, at vores elever og kursister begynder at anvende tobak eller bliver fastholdt brugen af tobak, fordi det er hyggeligt at mødes omkring tobakken.

Samarbejde med et tobaksfrit arbejdsmarked 

 • Vores samarbejdskommuner og Region Midtjylland har også indført tobaksfri arbejdstid.
 • Som skole hjælper vi eleverne ved at gøre dem klar til at komme ud på arbejdspladser med tobaksfri arbejdstid.
 • Samtidig bakker vi op om arbejdsmarkedets tobaksfri politik ved også at have tobaksfri undervisningstid for kursister på efteruddannelse hos os.

De unges ønske 

 • Undersøgelser viser, at 67-83 % af landets unge elever mener, tobaksfri skoletid er en god idé.

Minimeret tobaksforbrug 

 • Forskning viser, at omfattende tobaksregler mindsker antallet af rygere og brugere af tobak på en skole.
 • Det skyldes, at tobakken ikke længere er synlig, og at elever samt kursister oplever mindre pres for at tilpasse sig dem, der anvender tobak.
 • Desuden kan elever, der ønsker at stoppe med at bruge tobak, langt lettere holde fast i den beslutning.

Positive erfaringer 

 • Siden vi indførte røgfri skoletid (som navnet var dengang) i 2018 er antallet af daglige rygere faldet fra 35 procent til 19 procent.
 • Eleverne havde efter to målinger over tre måneder det mest positive resultat i forhold til at minimere mængden af kulilte.
 • Medarbejdere, der anvender tobak bakker op om initiativet
 • Elevrådet bakker op om initiativet og har fra starten været involveret i beslutningsprocessen
 • SU bakker op om initiativet

 

Som en del af vores indsats for en obaksfri skole- og arbejdstid på Randers Social- og Sundhedsskole er vi blevet partner i Kræftens Bekæmpelses projekt Røgfri Fremtid. Vi bakker op om Røgfri Fremtid, fordi vi ønsker at styrke vores profil som en tobaksfri skole, og fordi vi gerne vil bidrage til og understøtte visionen om et samfund helt uden tobak.