Oplæringsvejledning for SOSU-vejledere

Pædagogisk redskab til kompetencevurdering (Min uddannelse)

LUU og Randers Social- og Sundhedsskole ønsker at styrke samarbejdet omkring social- og sundhedsuddannelsen. Målet er at skabe størst mulig sammenhæng samt en systematisk faglig og pædagogisk indsats for den enkelte elev.

Der er udviklet et pædagogisk støtteredskab til fremme og vurdering af elevers udvikling af kompetencer i uddannelsen.

For at sikre kontinuitet, anvendes de samme vurderingsparametre i både skole- som oplæring. Fagmål og oplæringsmål er uændrede og anvendes som hidtil.

Fælles pædagogisk redskab til kompetencevurdering

Standpunktsbedømmelse - social- og sundhedshjælper

 

Praktikuddannelsen skal give eleverne mulighed for at tilegne sig erhvervsfaglig kompetence i et fagligt funderet praksisfællesskab gennem udførelse af og refleksion over daglige arbejdsopgaver inden for området.

Standpunktsbedømmelse i oplæringen 
Ved slutningen af hver oplæring afgiver lærepladsen en erklæring om oplæring. Heraf fremgår vurderingen af elevens standpunkt, vurderet i forhold til de enkelte oplæringsmål samt bedømmelsen "godkendt/ikke godkendt"

Ved slutningen af 1. oplæringsforløb giver lærepladsen en erklæring om oplæring, som indeholder en vejledende standpunktsbedømmelse: ”Godkendt / Ikke godkendt” vurderet i forhold til begynderniveau.

Ved slutningen af 2. oplæringsforløb giver lærepladsen den endelige standpunktsbedømmelse/erklæring om oplæring, som skal være ”Godkendt” for at eleven kan gå op til den afsluttende prøve.

Standpunktsbedømmelsen (erklæringen om oplæring) vurderes i forhold til et avanceret niveau. Begge vurderinger sker ud fra de samlede mål for oplæringen.

Lærepladsbesøg 
Der kan tilbydes besøg efter behov.

Standpunktsbedømmelse - social- og sundhedsassistent

 

Oplæringen skal give eleven mulighed for at tilegne sig erhvervsfaglige kompetencer gennem udførelse af og refleksion over daglige opgaver inden for området.

Standpunktsbedømmelse i oplæringen 
I oplæringen skal der afgives erklæring om oplæring ved oplærings afslutning. Heraf fremgår vurderingen af elevens standpunkt i forhold til de enkelte oplæringsmål samt bedømmelsen godkendt/ikke-godkendt.

Oplæring 1 - det somatiske område
Lærepladsen afgiver standpunktsbedømmelse af de samlede mål vurderet i forhold til begynderniveau.

Oplæring 2 - det psykiatriske område
Lærepladsen afgiver standpunktsbedømmelse af de samlede mål vurderet i forhold til rutineret niveau.

Oplæring 3 - det primærkommunale område
Lærepladssen afgiver standpunktsbedømmelse af de samlede mål vurderet i forhold til avanceret niveau.

Lærepladsbesøg
Der kan tilbydes besøg efter behov.