Oplæringsvejledning for PAU-vejledere

Oplæringsmål - de første fire uger

For elever startet på uddannelsen efter 1.8.2016

Efter aftale i det lokale uddannelsesudvalg for det pædagogiske område arbejder eleverne i den første fire ugers oplæringsforløb med følgende udvalgte oplæringsmål.

Eleven kan igangsætte leg og aktiviteter, der medtænker køn, inkluderende processer og fællesskaber

  • Eleven skal deltage i legen med børnene, og kunne lave en egen refleksion, Enten skriftligt eller mundtligt.
  • Eleven skal planlægge og deltage i nogle lege med børnene/barnet.
  • Eleven skal undersøge, hvad institutionens holdning er til inkluderende processer og fællesskaber, eventuelt debatter det med praktikvejlederen.
  • Personalet hjælper børnene, med at etablere venskaber og relationer.

Eleven kan understøtte målgruppens kompetencer til at etablere venskaber og indgå i relationer

  • Eleverne skal iagttage, hvordan personalet hjælper børnene, hjælper børnene, med etablere venskaber og relationer. Ud fra iagttagelsen og sparring med oplæringsvejlederen, skal eleven prøver at understøtte børnenes venskaber.

Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med andre skabe rammer for det pædagogiske måltid og igangsætte samtaler om kultur, sunde valg og livskvalitet

  • Eleven skal aktivt være med til at etablere måltidet, være en eksemplarisk rollemodel for børnene, i forhold til det sunde valg. Eleven skal kunne indgå i de daglige rutiner, i forbindelse med afviklingen af måltidet.

Standpunktsbedømmelse

 

Oplæringen skal give eleverne mulighed for at tilegne sig erhvervsfaglig kompetence i et fagligt funderet praksisfællesskab gennem udførelse af og refleksion over daglige arbejdsopgaver inden for området.

Standpunktsbedømmelse i oplæringen 
Ved slutningen af hver oplæringsforløb afgiver oplæringsstedet en erklæring om oplæring. Heraf fremgår vurderingen af elevens standpunkt, vurderet i forhold til de enkelte oplæringsmål samt bedømmelsen "godkendt/ikke godkendt"

Ved slutningen af 1. oplæringsforløb giver oplæringsstedet en erklæring om oplæring, som indeholder en vejledende standpunktsbedømmelse: ”Godkendt/ikke godkendt”

Ved slutningen af 2. oplæringsforløb giver oplæringsstedet den endelige standpunktsbedømmelse/praktikerklæring, som skal være ”Godkendt” for at eleven kan gå op til den afsluttende prøve. Begge vurderinger sker ud fra de samlede mål for oplæringen.

Besøg på oplæringsstedet
Der kan tilbydes besøg efter behov.