Lærepladspladsregister

Hvis du afslutter grundforløb 2 eller social- og sundhedsuddannelsens trin 1 og derefter ikke bliver ansat som elev ved en kommune eller regionen, har du mulighed for at lade dig registrere som lærepladssøgende.

Du kommer dermed til at tælle med i statistikken for lærepladssøgende i forhold til at afdække, om der oprettes nok uddannelsespladser indenfor skolens uddannelser.

Hvis du vælger at blive registreret som søgende, vil vi kontakte dig cirka hver tredje måned, for at høre om du fortsat er lærepladssøgende.

Bemærk, at selvom du lader dig registrere som lærepladsøgende, skal du fortsat sende en ansøgning til kommune/region, hvis du ønsker at søge om ansættelse på et senere tidspunkt.

Kontakt skolen for at blive lærepladsregistreret

For at blive registreret i lærepladsregistret bedes du sende en mail oplyse dit navn, fødselsdato, din mailadresse og dit uddannelsesønske (social- og sundhedshjælper, pædagogisk assistent eller social- og sundhedsassistent).

Har du mere end ét ønske, bedes du prioritere dine ønsker.