Skoleoplæringsinformationsmøder

Formålet med samarbejdet gennem skoleoplæringsinformationsmøderne er at informere om uddannelsesmæssige forhold på den enkelte uddannelse og drøfte den konkrete implementering af diverse uddannelsesmæssige tiltag.

Skoleoplæringsinformationsmøder bliver hermed et forum, der løbende skal sikre god sammenhæng mellem skole og oplæring i uddannelsen. 

Tilmeld dig her

Mødedatoer 2022

  • 1. november 2022 fra 13.00-15.00 - Dagsorden

Har du spørgsmål?