Skoleoplæringsinformationsmøder

Formålet med samarbejdet gennem skoleoplæringsinformationsmøderne er at informere om uddannelsesmæssige forhold på den enkelte uddannelse og drøfte den konkrete implementering af diverse uddannelsesmæssige tiltag.

Skoleoplæringsinformationsmøder bliver hermed et forum, der løbende skal sikre god sammenhæng mellem skole og oplæring i uddannelsen. 

 

Mødedatoer 2024

18. marts 2024 kl. 13.00-15.00 - Dagsorden

7. november 2024 kl. 13.00-15.00

Tilmeld dig her

 

Har du spørgsmål?