Skoleoplæringsinformationsmøder

Formålet med samarbejdet gennem skoleoplæringsinformationsmøderne er at informere om uddannelsesmæssige forhold på den enkelte uddannelse og drøfte den konkrete implementering af diverse uddannelsesmæssige tiltag.

Skoleoplæringsinformationsmøder bliver hermed et forum, der løbende skal sikre god sammenhæng mellem skole og oplæring i uddannelsen. 

 

Mødedatoer 2023

20. november 2023 kl. 13.00-15.00 - Find dagsorden her

Tilmeld dig her

 

Har du spørgsmål?