Skoleoplæringsinformationsmøder

Formålet med samarbejdet gennem skoleoplæringsinformationsmøderne er at informere om uddannelsesmæssige forhold på den enkelte uddannelse og drøfte den konkrete implementering af diverse uddannelsesmæssige tiltag. Læs mere om organiseringen af møderne.

Skoleoplæringsinformationsmøderne bliver hermed et forum, der løbende skal sikre god sammenhæng mellem skole og oplæring i uddannelsen. 

 

Mødedatoer 2024

Læs om årets to temaeftermiddage her

16. maj - ”Elevdiversitet og inkluderende læringsmiljø” 

31. oktober - ”Professionel relationskompetence”

TilmeLd dig her