Skoleoplæringsinformationsmøder

Formålet med samarbejdet gennem skoleoplæringsinformationsmøderne er at informere om uddannelsesmæssige forhold på den enkelte uddannelse og drøfte den konkrete implementering af diverse uddannelsesmæssige tiltag. Læs mere om organiseringen af møderne.

Skoleoplæringsinformationsmøderne bliver hermed et forum, der løbende skal sikre god sammenhæng mellem skole og oplæring i uddannelsen. 

Tilmed dig her

Mødedatoer 2022

17. november 2022 kl. 13.00-15.00 - Invitation

Mødedatoer 2023

2. marts 2023 kl. 13.00-15.00

7. november 2023 kl. 13.00-15.00