Guide til det sammenhængende uddannelsesforløb på social- og sundhedsassistentuddannelsen

Denne guide skal hjælpe med at styrke sammenhængen mellem skole og oplæring i de mange overgange på social- og sundhedsassistentuddannelsen, så din læring og faglige udvikling som elev støttes bedst muligt. 

Guiden er et fælles redskab med anvisninger og anbefalinger til elever, skole, oplæringssteder og arbejdsgivere til, hvordan vi skaber størst sammenhæng i uddannelsen. 

Guiden er udarbejdet i et samarbejde mellem skole og oplæring fra kommune og region. Den er et led i det lokale uddannelsesudvalgs arbejde med at sikre kvalitet i social- og sundhedsuddannelsen og understøtter undervisningsministeriets målsætning om, at alle elever bliver så dygtige som muligt og trives under uddannelsen.

Læs guide til det sammenhængende uddannelsesforløb her