Gode overgange

Denne side henvender sig til alle involverede parter i det samlede uddannelsesforløb for social- og sundhedsassistentelever på Randers Social- og Sundhedsskole.

For at eleverne oplever et sammenhængende og meningsfuldt uddannelsesforløb er det nødvendigt med en bevågenhed, fælles forståelse og samlet indsats. Derfor har elever og ansatte på skole og i oplæring i fællesskab udviklet denne side med materialer til at skabe gode overgange og sikre kvalitet i Social- og Sundhedsassistentuddannelsens mange skift mellem skole og oplæring.

Det er intentionen, at vores fælles arbejde med gode overgange kontinuerligt drøftes og kvalificeres, med udgangspunkt i nedenstående materiale. Brug materialet til en snak med elever, kollegaer og ledelse om, hvordan I bedst muligt skaber gode overgange, som bidrager til faglig stolthed og tilknytning til faget i mange år frem.

Siden er under opbygning og vil løbende blive opdateret med det nyeste materiale.