Guide til det sammenhængende uddannelsesforløb på social- og sundhedsassistentuddannelsen

Denne guide skal hjælpe med at styrke sammenhængen mellem skole og oplæring i de mange overgange på social- og sundhedsassistentuddannelsen, så elevens læring og faglige udvikling støttes bedst muligt.

Guiden er et fælles redskab med anvisninger og anbefalinger til elever, skole, oplæringssteder og arbejdsgivere til, hvordan vi skaber størst sammenhæng i uddannelsen.

Guiden er udarbejdet i et samarbejde mellem skole og oplæring fra kommune og region. Den er et led i det lokale uddannelsesudvalgs arbejde med at sikre kvalitet i social- og sundhedsuddannelsen og understøtter undervisningsministeriets målsætning om, at alle elever bliver så dygtige som muligt og trives under uddannelsen.

LÆS GUIDE TIL DET SAMMENHÆNGENDE UDDANNELSESFORLØB HER