Tilmelding til skoleoplæringsinformationsmøder - PAUSkriv navnene på flere deltagere