3. Skab en institution

Varighed: 8 dage 

Fag: Erhvervsfag 8 dage 

Eleverne skal i grupper lave deres egen institution, hvor den erfaring og viden, de har fået fra praksisbesøgene, kommer i spil.

Eleverne kan vælge at arbejde med en børnehave eller et plejehjem. De skal forholde sig til både de fysiske og psykiske rammer ved institutionen og også kunne begrunde de valg, de har truffet.

I deres arbejde med institutionen skal de derunder tage hensyn til blandt andet: Kommunikation, samarbejde, etik, menneskesyn og lovgivning. 

HENT UNDERVISERVEJLEDNING OG MATERIALE HER