Praksisindsigt på Grundforløb 1

Forløbet skal understøtte og kvalificere elevens valg af profession samt deres motivation for uddannelsen under Grundforløb 1.

Det strækker sig over hele GF1-forløbet og er en del af flere temaer på GF1.

Konkret består forløbet af fem indsatser, som alle handler om, at eleverne får viden om praksis, reflekterer over egen rolle i praksis og får konkret erfaring med praksis. 

Selve forløbet er fordelt ud over næsten hele GF1-beløbet, så eleverne oplever en progression i deres praksisindsigt og kan bruge deres viden fra andre fag ind i forløbet. 

Undervisningmaterialer

Gode råd til afvikling af forløbet

Da forløbet fordrer et stærkt samarbejde med praksis, anbefales det at mødes før opstart og forventningsafstemme og koordinere med praksis.  

Inden forløbets opstart skal det koordineres, hvordan eleverne fordeles på institutionerne, de skal besøge tidligt i forløbet. Her er et samarbejde med elevadministrationen om adresser, kontaktoplysninger og aftaler vigtigt at koordinere i god tid.

Det anbefales at arbejde med et fælles overbliksskema, der deles digitalt mellem undervisere og administration.  

Det kræver også planlægning i god tid at aftale besøg fra praksis på skolen samt aktivitetsdag på skolen, hvor uddannelsernes målgrupper inviteres til at deltage. 

Selve forløbet er fordelt ud over næsten hele GF1-beløbet, så eleverne oplever en progression i deres praksisindsigt og kan bruge deres viden fra andre fag ind i forløbet. 

Om forløbet

Projekt Praksisindsigt ligger naturligt i de forløb eleverne har haft på GF1.

De temaer der har været på GF1 har som mål, at eleven bl.a. får indsigt og viden i forhold til arbejdsplads og dertilhørende kultur og psykisk arbejdsmiljø, samfundsforhold, ansøgninger, seksuel sundhed og innovation.

Der er ingen temaer der ikke kan vinkles i forhold til praksis, ligesom temaerne bliver kvalificeret af at knytte praksis til undervisningen. Det er bl.a. besøg i praksis, besøg fra praksis - herunder arbejdsgivere, opgaver knyttet til praksis der både giver eleverne et indblik i og viden om den praksis de eventuelt søger videre uddannelse indenfor, ligesom det giver temaerne en anden tyngde når praksis bliver konkret inddraget.

Den enkelte elev arbejder ikke udelukkende for egen viden, men ser det i forhold til den uddannelse de måske vælger.

Uanset om det er samfundsforhold eller andet emne, er det vigtigt, at elevens læring, opgaveløsninger og refleksion relaterer sig i forhold til praksis.

I forhold til at der i de forskellige temaer bliver inddragelse af praksiselementer vil det, ud over en kvalificering af uddannelsesvalg, også vise eleverne en anden undervisningsform, der viser eleverne at der ikke er tale om almindelig skoleundervisning.

Det vil vise dem at formålet med deres grundforløb peger direkte ind i et erhverv, hvor mennesker er afhængige af dem og deres viden og tilgang.

Læs mere om projekt praksisindsigt her