1. Mødet med praksis

Varighed: 6 dage 

Placering: Omkring 5 uger inde i uddannelsen 

Fag: Dansk: 2 dage 

Fag: Erhvervsfag 4 dage 

Dette er et forløb på seks dage, hvor eleverne er i virksomhedsforlagt undervisning to af dagene. Den ene dag foregår i hjemmeplejen og den anden i en daginstitution. Dagene ligger i forlængelse af hinanden. 

I dagene op til virksomhedsforlagt undervisning arbejder eleverne med kommunikation og samarbejde. Endvidere skal de tage kontakt til institutionerne, de skal besøge, og aftale mødetider og andet praktisk. 

Eleverne arbejder med en opgave, mens de er i virksomhedsforlagt undervisning. Opgaven er fænomenologisk funderet og består i, at eleverne skal opleve praksis – eksempelvis ved at være undersøgende på, hvad de ser, hører, føler, lugter, samt hvilke stemninger, de mærker. 

Denne opgave følges der op på, når eleverne er tilbage på skolen og resulterer i at de skal lave en præsentation af deres overvejelser omkring følgende spørgsmål: 

  • Hvad har det gjort ved dig i forhold til dit kommende uddannelsesvalg? 
  • Hvad undrede dig? 
  • Hvordan var kommunikationen i forhold til den teori du har lært? 
  • Giver tavshedspligt, påklædning, smitteveje, håndhygiejne mening i praksis - hvor så du det anvendt?

Hent underviservejledning og materiale her