Podcast – Ind i undervisningen

Fra podcast til undervisningsmaterialer
– Lærervejledninger til brugen af Omsorg på Nye Veje i undervisningen.

Podcast er et formidlingsmedie hvis potentiale ift. anvendelse i undervisningen på landets Social- og Sundhedsskoler endnu ikke er slået igennem.
Interessen er imidlertid stor, da podcasts både giver mulighed for at formidle aktuelle problemstillinger til specifikke faggrupper, og samtidig kan understøtte læring for elever med særlige læsevanskeligheder.

Undervisere er dog ofte uvante med at inddrage podcasts i undervisningen – enten som forberedelse eller direkte i undervisningen – og efterlyser derfor konkrete redskaber til hvordan podcast-mediet kan anvendes.

Med afsæt i podcastserien Omsorg på nye veje vil dette projekt udarbejde både konkret undervisningsmateriale til denne serie samt en decideret underviservejledning med inspiration til at anvende podcast som læringsmedie i og på Social- og Sundhedsskolernes uddannelser.

Hvad skal projektet bruges til?

Formålet med projektet er at udvikle og udarbejde undervisningsmateriale til podcastserien Omsorg På Nye Veje. Podcastserien blev udviklet og udgivet i 2020-21 med støtte fra Fonden For Entreprenørskab og havde til formål at udbrede fagrelevant viden om og erfaring med innovation til elever på landets SOSU-skoler og at opbygge erfaring til podcastmediet – både produktion af podcast og anvendelse af det i en undervisningssammenhæng.

Serien har i løbet af det første år opnået mere end 2000 unikke aflytninger, og serien er af flere undervisere blevet taget vel imod og anvendes i undervisning i forskellige sammenhænge.

Mange undervisere udtrykker dog en vis usikkerhed og derfor forbeholdenhed omkring at inddrage podcast-afsnit i undervisningen.
De udtrykker dels at mangle erfaring med at anvende dette medie i en undervisningssammenhæng, dels at de efterlyser konkret undervisningsmateriale til de enkelte podcastafsnit – det være sig refleksionsspørgsmål, dilemmaspørgsmål, oplæg til gruppearbejde m.m.

I dette (opfølgende) projekt er det således formålet:

  1. at udarbejde en underviserguide/-vejledning for undervisere på SOSU-uddannelserne omkring anvendelse af podcast som medie og den konkrete podcastserie Omsorg på nye veje

  2. udvikle konkrete undervisningsmateriale til de enkelte afsnit i serien. 

Vigtigt for sidstnævnte er, at det vil skulle tilrettes til skolens forskellige uddannelser og uddannelsesniveauer. Dvs. at målet er at udvikle materiale til hhv PAU, SSH og SSA.

Projektets output

Færdige undervisningsmateriale kan hentes her snarest.

 

Nyheder

Hvis man allerede nu er interesseret i at høre eller genhøre podcastserien er den tilgængelig på skolens hjemmeside og kan også findes i din foretrukne podcastapp.

Lyt til Omsorg på Nye Veje her

Hvem deltager?

Projektet er et internt skoleprojekt, der gennemføres af Randers Social- og Sundhedsskole.

Projektet er støttet med midler fra Fonden for Entreprenørskab.

 

Vil du vide mere?

Hvis du ønsker mere information om projektet er du velkommen til at kontakte projektets projektleder:

Christine Warberg, e-mail: ckw@sosuranders.dk, tlf. 22 58 56 85.