Studietur til Færøerne for elever på Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Studietur som valgfag med fokus på kultur og samfundsforhold inden for ældreplejen og plejeomsorgsområdet på Færøerne og i Danmark.

Studieturen organiseres som et valgfag, som kan give eleverne kendskab til pleje-omsorgsområdet, som er et område færdiguddannede social- og sundhedsassistenter kommer ud at arbejde i både på Færøerne og i Danmark.

Danske elever og undervisere får mulighed for at komme på besøg på Færøerne, udveksle tanker og ideer om uddannelsen og arbejdsområdet med færøske elever og undervisere.

Et valgfag der giver mulighed for at sætte fokus på, hvad kultur og samfundsforhold på Færøerne (et øsamfund i rigsfællesskabet) har af betydning for en uddannelse og et arbejdsliv inden for ældreområdet.

Hvad skal projektet bruges til?

På institutionsniveau/ uddannelsesniveau skaber et valgfag som en studietur grobund for et fremadrettet samarbejde mellem færøske og danske elever og undervisere, så der fremadrettet kan afvikles samarbejdsprojekter, studieture eller lignende med fokus på fagspecifikke områder inden for uddannelserne i rigsfællesskabet. 
I projektet er der også søgt midler til medarbejdermobilitet og elevmobilitet.

Hvem deltager?

Randers Social- og Sundhedsskole

Heilsuskúli Føroya (Social- og Sundhedsskolen på Færøerne).

   

 

Projektet forventede output

Valgfaget i form af en studietur vil give elever og medarbejdere viden og erfaringer om uddannelsen til social- og sundhedsassistent i et ø-samfund som Færøerne

Konkrete output:

  • Viden om, hvordan uddannelsen til social- og sundhedsassistent på Færøerne er opbygget og udveksling af tanker om forskelle og ligheder i uddannelsen mellem færøske og danske elever?
  • Deltagelse i undervisning sammen med færøske elever og opleve de kulturforskelle, der kan være i en uddannelsesmæssig sammenhæng.
  • Praksisbesøg og evt. mulighed for at følge en færøsk elev, der er i gang med sin praktikuddannelse – og opleve forskelle og ligheder i kulturen inden for pleje-omsorgsområdet.

Viden om Færøerne som underbygger temaer om kultur og samfundsforhold og skaber relationer mellem elever og undervisere på de to skoler.

Midlerne er bevilliget gennem Nordplus Junior

Vil du vide mere?

Er du interesseret i at vide mere om projektet kan du kontakte projektleder Pia Ohnemus, international koordinator på: po@sosuranders.dk  eller udviklingschef Renè Dybdal på rdy@sosuranders.dk.