Sæt strøm til sproget

Engelskundervisning med relevans

Hvordan samtaler man med en ældre dame om hendes diabetes på engelsk?

Engelsk er vigtigt at kunne som omsorgsmedarbejder, men det kan være svært at lære faglige ord og begreber og samtale på engelsk.

Kan vi forbedre dette ved at bruge nye metoder med anvendelse af IT værktøjer og praksisnært indhold?

Det vil vi forsøge med dette projekt.

Hvad skal projektet bruges til?

Formålet med projektet har været at lave optagelser fra et engelsk plejehjem, til brug for udvikling af nye undervisningsmaterialer.

Vi har besøgt St. Mary´s Convent & Nursing Home i London, hvor vi blev hjerteligt modtaget, og fik lov at filme dagligdagen, samt interviewe både medarbejdere og beboere.

Hvem deltager?

Undervisere fra Randers Social- og Sundhedsskole.

Projektet er finansieret af Det Nationale Center for Fremmedsprog.

 

 

Nyheder

Projektets resultater

Optagelserne fra besøget i London er blevet brugt til udvikling af 10 forskellige didaktiske designs, med formålet at træne ordforråd og fagrelevante kommunikative kompetencer både mundtligt og skriftligt.

oversigt over de udviklede materialer

eksempel på en af undervisningsaktiviteterne

Der er givet samtykke til at de producerede film må anvendes til undervisning på landets SOSU skoler. Hvis du ønsker adgang til materialerne kan projektleder Anette Degn Larsen kontaktes.

Vil du vide mere?

For yderligere oplysninger kontakt:

Projektleder Anette Degn Larsen, IT Pædagogisk Konsulent: AL@sosuranders.dk eller

Randi Monrad, Cand. Mag. og underviser i engelsk: RAN@sosuranders.dk