Pædagogisk ledelse af professionel læring i lærersamarbejde

Projektets grundtanke er, at elevernes læring og trivsel øges når lærerne arbejder sammen på en måde der skaber professionel læring. Professionel læring handler om at man som lærer (og leder) fokuserer på eleverne og erhverver sig de kompetencer der skal til for at imødekommer elevernes læringsbehov. 

Professionel læring kræver, at man som lærer engagerer sig systematisk i udforskning af egen og andres praksis og evaluerer hvorvidt denne praksis bidrager til at fremme elevernes læring og trivsel. Målet er, at øge lærernes handlekraft og tro på at de kan gøre en forskel for elevernes læring.

Ved at udvikle, afprøve og evaluere lokale design for organisatorisk rammesætning og facilitering er det projektets sigte at styrke skolernes arbejde med at fremme professionel læring i lærersamarbejde.

Hvad skal projektet bruges til?

Fælles for de deltagende skoler står ønsket om at fremme en samarbejdskultur, der hviler på en systematisk og gensidigt forpligtende tilgang.

Og hvor lærerne deler deres viden og erfaringer med hinanden, og at de i fællesskab indgår i kritiske og reflekterende dialoger, der går tæt på undervisningen med henblik på at udvikle undervisningen og dermed understøtte elevernes læring bedst muligt.

Projektet forventede output

Projektets konkrete mål er at:

  • Styrke og synliggøre sammenhængen mellem de lokale strategiske målsætninger, organiseringen og det operationelle arbejde med professionelle lærersamarbejde
  • Udvikle, afprøve og evaluere lokale design for rammesætning og facilitering professionelle lærersamarbejder
  • Kompetenceudvikle pædagogiske ledere til at rammesætte og facilitere professionelle lærersamarbejder

 

Projektets resultater

Hvem deltager?

Projektet er et tværorganisatorisk partnerskabsprojekt mellem Mercantec( projektejere), Egaa Gymnasium, Vestjysk Gymnasium Tarm og Randers Social- og Sundhedsskole

Projektet er finansieret af Region Midt

Vil du vide mere?

Er du interesseret i at høre mere om projektet, er du velkommen til at kontakte projektleder Anne-Birgitte Rohwedder på abn@sosuranders.dk