Mobilitetsprojekt for elever og medarbejdere

– et internationalt mobilitetsprojekt for elever og medarbejdere

Projektet åbner muligheder for elever og medarbejdere for at sætte internationale perspektiver på uddannelse og kompetenceudvikling gennem bl.a. mobilitetsophold i udlandet inden for Europa og arbejdet med internationalisering på hjemmebane.

Hvad skal projektet bruges til?

Projektet giver mulighed for:

  • Praktikophold i udlandet for elever på alle 3 hoved forløb med tydeliggørelse af arbejdet med uddannelsens mål og beskrivelse af de opnåede kompetencer.
  • Mobilitetsophold i form af studieture med deltagelse af skolens medarbejdere og samarbejdspartnere fra praksis for at styrke samarbejdet mellem skole og praksis og den faglige udvikling af uddannelserne samt øget forståelse og accept af international elevmobilitet.
  • Videreudvikle og afprøve skolebaserede og praksisnære uddannelsesophold på grundforløb 2 EUX for bl.a. at understøtte tilgangen til og udviklingen af EUX og talentspor og dermed medvirke til at profilere uddannelserne.

Projektet forventede output

Elever på praktikophold i udlandet får kendskab til uddannelser, praksis og kulturelle forhold i andre europæiske lande og bliver udfordret på deres egne forestillinger om at tage uddannelse og arbejde i et andet land. Herudover reflekterer de over egen profil som elev under uddannelse som velfærdsmedarbejder

Medarbejdere på skolerne og fra praksis vil få en øget viden om og kendskab til andre europæiske landes pleje-omsorgsuddannelser og pædagogiske uddannelser og styrke skole-praktiksamarbejdet nationalt og internationalt

Skolebaserede og praksisnære uddannelsesophold på grundforløb 2 EUX:

 

Deltagelse et i uddannelsesophold på Grundforløb 2 forventes også at styrke lyst og motivation til et senere praktikophold i udlandet under hovedforløbet

Give mulighed for danske og udenlandske undervisere om tilrettelæggelse og gennemførelse af et fælles uddannelsesforløb

 

Hvem deltager?

Projektet er søgt hjem i konsortiesamarbejdet om mobilitetsprojekter mellem SOSU Østjylland, SOSU Nord og Randers Social- og Sundhedsskole.

   

Projektet er finansieret af Erasmus+ midler.

Vil du vide mere?

Er du interesseret i at vide mere om projektet kan du kontakte projektleder Charlotte Hyldig, international koordinator på: chy@sosuranders.dk