Makerspace i en SOSU-faglig kontekst

Et innovativt og visuelt læringsrum

Ressourcemangel og en hastigt forandrende velfærdssektor gør det mere og mere nødvendigt, at der konstant findes nye løsninger på de udfordringer, som førstnævnte bringer.

At tilegne sig et innovativt mindset til at kunne agere i og bidrage til det foranderlige hypermoderne samfund ser vi som en vigtig opgave i at uddanne til fremtidens velfærdssektor.

Pædagogiske assistenter, social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter er i deres arbejdsliv i tæt kontakt med både borgere og pårørende og her opstår situationer, som kræver handling – både på gammelkendte, men også på nye opgaver og udfordringer.

Og her er det helt essentielt, at elever, og siden som uddannet personale, både har kompetencer til at identificere uhensigtsmæssigheder, har redskaber til at finde nye løsninger og ikke mindst har mod og forudsætninger til at handle og realisere.

Dét at kunne arbejde i et Makerspace under uddannelsen vil være en unik måde netop at tilegne sig disse kompetencer samt skabe en sammenhæng mellem fagligt indhold, teknologiforståelse, samarbejdsevne og personlig og faglig udvikling til gavn for både borgere, eleverne selv og arbejdspladsen.

Hvad skal projektet bruges til?

Med projektet ’Makerspace i en SOSU-faglig kontekst’ udvikles et Makerspacekoncept i SOSU-regi, hvor vi i samarbejde med Social og Sundhedsskole STV og Videnscenteret for Velfærdsteknologi vil udvikle og afprøve undervisningsmateriale, der styrker elevernes:

  • Kreativitet (at skabe og innovere, være idérig, opfindsom, lære af erfaringer, udvise originalitet)
  • Kollaboration (at samarbejde, deltage ligeværdigt i processer, have ansvarlighed, være åben)
  • Kritisk tænkning (at forholde sig til verden, være problemløsende, analysere, evaluere, stille opklarende spørgsmål)
  • Kommunikation (at lytte, udtrykke ideer, anvende forskellige platforme, bruge forskellige udtryk)

 

Projektet forventede output

Vi ønsker, at skolens elever opnår erfaringer og gode oplevelser med visuelle og handlingsorienterede arbejdsmetoder, som de kan bringe med sig videre i praksis.

Erfaringerne fra projektet skal danne grundlag for et Makerspace-koncept, som landets social- og sundhedsskoler kan drage nytte af.

Hvem deltager?

Projektet er et samarbejde mellem Randers Social- og Sundhedsskole, SOSU STV og Videnscenteret for Velfærdsteknologi.

 

 

Projektet er finansieret af Region Midtjyllands uddannelsespulje.

 

Vil du vide mere?

Er du interesseret i at høre mere om projektet? Så er du velkommen til at tage kontakt til konsulent Anette Degn Larsen på al@sosuranders.dk.