Complementum

– øget gennemførelse gennem styrkelse af læring, fællesskaber og overgange.

I projektet vil vi have fokus på at iværksætte kompetenceudvikling for det pædagogiske personale på SOSU-skolerne i Region Midtjylland.

Projektet skal understøtte skolerne i at kunne understøtte elever med særlige behov i højere grad, med udvikling af undervisningsformer og arbejdsformer, samt udvikling af den støtte og de ressourcer, skolerne stiller til rådighed for eleverne med henblik på forebyggelse af frafald på velfærdsuddannelserne.

Hvad skal projektet bruges til?

Projektet har til formål at:

  • Iværksætte kompetenceudvikling for det pædagogiske personale på SOSU-skolerne i Region Midtjylland med henblik på i højere grad at kunne understøtte elever med særlige behov.

  • Iværksætte elevrettede indsatser på skolernes grundforløb, hovedforløb og i overgangen mellem skole og oplæring med henblik på at imødegå og forebygge frafald på velfærdsuddannelser i Region Midtjylland.

  • Tilbyde temadage for oplæringsvejledere i de kommunale og regionale oplæringsvirksomheder i Region Midtjylland med henblik på at sikre en bedre overgang fra skole til oplæring.

 

Projektet forventede output

Nye undervisningsformer, designs til inkluderende læringsmiljøer og co-teaching.

Nye arbejdsformer i skolens støttefunktioner, herunder tilgang til kollaboration mellem SPS, mentor, kontaktlærer og uddannelsesvejledning i undervisningen.

Vil du vide mere?

Er du interesseret i at høre mere om projektet, er du velkommen til at kontakte skolens lokale projektleder Rikke Læssøe Schmidt på rls@sosuranders.dk.

Projektstart: 01.06.2022
Projektafslutning: 31.12.2025

Hvem deltager?

Projektet er et samarbejde mellem de fem SOSU-skoler i Region Midtjylland; Social- og Sundhedsskolen Skive Thisted Viborg, Social- og Sundhedsskolen Midt- og Vestjylland, Social- og Sundhedsskolen Fredericia Vejle Horsens, SOSU Østjylland og Randers Social- og Sundhedsskolen.


Social- og Sundhedsskolen Skive Thisted Viborg er operatør på projektet.

         

Projektet er finansieret af EU Socialfonden Plus  Region Midtjylland.