Grundforløb 2 - EUX Velfærd

På Grundforløb 2 - EUX kommer du til at arbejde med fag, der er specialiseret mod social- og sundhedsområdet samt en række gymnasiale fag.

De gymnasiale fag på grundforløb 2 er:

 • Matematik C
 • Kemi C
 • Fysik C

Når du har bestået Grundforløb 2 kan du fortsætte på hovedforløbet på EUX Velfærd.

Du starter på Grundforløb 2, hvis du har afsluttet 9. eller 10. klasse for mere end et år siden. 

Søger du ind direkte fra 9. eller 10. klasse skal du starte på Grundforløb 1 - Læs mere her.

SØG IND PÅ GRUNDFORLØB 2 HER

 

Uddannelsesstart og ansøgningsfrist

Grundforløb 2 til EUX Velfærd starter kun en gang årligt, nemlig i januar.

Uddannelsesstart: 16. januar 2023 i Randers

Optagelse.dk åben: 4. september 2022

Ansøgningsfrist: 23. november 2022

Optagelsesprøver: 28. november 2022

Optagelsesprøvesamtaler: 6. december 2022

Informationsmøde Randers: 12. januar 2023

 

 

Sådan søger du ind på Grundforløb 2

Du skal søge ind på Grundforløb 2 via optagelse.dk.

Du skal vælge linjen Grundforløb 2 - EUX Velfærd

Er du i gang med en anden uddannelse, når du søger, skal du logge ind på optagelse.dk med dit Unilogin. Dine forældre skal underskrive med deres Nem-Id, hvis du er under 18 år.

Er du ikke i gang med en uddannelse, når du søger ind på Grundforløb 2, skal du logge ind på optagelse.dk med dit Nem ID.

Husk at have alle din eksamensbeviser og udtalelser fra jobs klar, når du søger. 

Når din ansøgning er modtaget, vil du få en mail fra Randers Social- og Sundhedsskole.

Søg ind på Grundforløb 2

 

Adgangskrav

Du kan søge ind på EUX-uddannelsens Grundforløb 2, hvis du har gennemført EUX-uddannelsens Grundforløb 1 eller har bestået C-niveau i dansk, engelsk og samfundsfag fra VUC eller anden uddannelse.

Du kan starte på et Grundforløb 2 tre gange. 

Mindst 02 i matematik
Du skal have et karaktergennemsnit på mindst 02 i matematik fra 9. eller 10. klasse eller en anden ungdomsuddannelse. Hvis du ikke har det, kan du komme til optagelsesprøve.

Grundlæggende kompetencer
Som elev på EUX-uddannelsen skal du have en række grundlæggende kompetencer:

 • Du er indstillet på at arbejde for sagen
 • Du ønsker at se din uddannelse i et længere og bredere perspektiv
 • Du kan bruge både hoved og hænder
 • Du har gode læseforudsætninger
 • Du er motiveret og god til at samarbejde
 • Du kan arbejde selvstændigt
 • Du er mødestabil 

Økonomi

Du får SU under grundforløbet, hvis du er over 18 år. 

SU kan søges en måned før uddannelsesstart og først, når du har fået besked om, at du er optaget på grundforløbet.

Sådan søger du SU
Du søger SU i minSU på www.su.dk. For at få adgang til minSU skal du bruge en NEM-id, som du kan bestille på su.dk. Bestil den i god tid. På den måde er du sikker på, at du kan få din SU til tiden.

SU-satsen afhænger af din alder og hvor du bor.

Ungdomskort
Som elev på grundforløbet kan du, hvis du mellem 16 og 19 år eller er SU-berettiget, søge om ungdomskort til transport. Læs mere på www.ungdomskort.dk.

Få 110 procent dagpenge under din uddannelse

Hvis du er ledig, over 30 år og ufaglært, kan du læse til social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent og få 110 procents dagpengesats udbetalt under din uddannelse.

Læs mere her

Mødetider

Der kan ligge undervisning mellem kl. 8.00 og 16.00. Hvornår du skal møde, vil stå på dit skema. Der er i gennemsnit 33-34 lektioner om ugen. 

På en typisk skoledag ligger undervisning i dette tidsrum:

Skolen i Randers: kl. 08.30 - kl. 15.25

Skolen i Grenaa: kl. 08.40 - 15.35  (Der er kun undervisning på SOSU-hjælperuddannelsen og SOSU-assistentuddannelsen i Grenå)

Fag på uddannelsen

På EUX uddannelsens Grundforløb 2 har du uddannelsesspecifikke fag og gymnasiale fag.

Undervisningen opdelt i temaer. Vi tager udgangspunkt i erhvervsfaglige problemstillinger og sørger hele tiden for at koble det til praktiske eksempler inden for social- og sundhedsområdet.

Temaer på uddannelsen:

 • Den gode arbejdsplads
 • Mødet med sundhedsvæsenet
 • Mødet med borgere med kredsløb- og åndedrætslidelser
 • Mødet med borgere med diabetes
 • Mødet med borgere med demens

De gymnasiale fag er: 

 • Matematik C
 • Kemi C
 • Fysik C

Arbejdsformen er varieret med klasseundervisning, gruppearbejde og selvstændigt arbejde. Vi inddrager digitale medier, hvor det er relevant.

Motion og bevægelse er en del af hverdagen. I gennemsnit har vi 45 minutters aktivitet hver dag. Til det har vi en app, SOSU Randers Missionen, der gør det lidt sjovere. Her kan du se en film om SOSU Randers Missionen.

Hvad kan du bruge uddannelsen til?

Når du har gennemført Grundforløb 2 - EUX Velfærd er du klar til at søge ind på hovedforløbet på EUX-uddannelsen. 

Når du er færdiguddannet bliver du både faglært og student. Det betyder, du får adgang til 168 videregående uddannelser på bachelor- eller universitetsniveau. 

Du kan også vælge at holde en pause, inden du videreuddanner dig og arbejde som social- og sundhedsassistent i nogle år.

Har du spørgsmål?