Grundforløb 2 - EUX Velfærd

På Grundforløb 2 - EUX kommer du til at arbejde med fag, der er specialiseret mod social- og sundhedsområdet samt en række gymnasiale fag.

De gymnasiale fag på grundforløb 2 er:

 • Matematik C
 • Kemi C
 • Fysik C

Når du har bestået Grundforløb 2 kan du fortsætte på hovedforløbet på EUX Velfærd.

Du starter på Grundforløb 2, hvis du har afsluttet 9. eller 10. klasse for mere end et år siden. 

Søger du ind direkte fra 9. eller 10. klasse skal du starte på Grundforløb 1 - Læs mere her.

SØG IND PÅ GRUNDFORLØB 2 HER

 

Uddannelsesstart og ansøgningsfrist

Grundforløb 2 til EUX Velfærd starter kun en gang årligt, nemlig i januar.

Uddannelsesstart: Mandag den 15. januar 2024

Optagelse.dk åben: 04. september 2023

Ansøgningsfrist:  17. november 2023

Optagelsesprøver:   23. november 2023

Optagelsesprøvesamtaler:  30. november 2023

Besked om optagelse på GF2:  senest 20. december 2023

Informationsmøde i Randers: 11. januar 2024

 

Sådan søger du ind på Grundforløb 2

Du skal søge ind på Grundforløb 2 via optagelse.dk.

Du skal vælge linjen Grundforløb 2 - EUX Velfærd

Er du i gang med en anden uddannelse, når du søger, skal du logge ind på optagelse.dk med dit Unilogin. Dine forældre skal underskrive med deres Nem-Id, hvis du er under 18 år.

Er du ikke i gang med en uddannelse, når du søger ind på Grundforløb 2, skal du logge ind på optagelse.dk med dit Nem ID.

Husk at have alle din eksamensbeviser og udtalelser fra jobs klar, når du søger. 

Optagelsessamtale

Når din ansøgning er modtaget, vil du få en mail fra Randers Social- og Sundhedsskole og en invitation til en optagelsessamtale.

Optagelsessamtalen er obligatorisk for alle ansøgere og varer i fire timer. Læs mere om optagelsessamtalen herunder. 

Søg ind på Grundforløb 2

 

Adgangskrav

Du kan søge ind på EUX-uddannelsens Grundforløb 2, hvis du har gennemført EUX-uddannelsens Grundforløb 1 eller har bestået C-niveau i dansk, engelsk og samfundsfag fra VUC eller anden uddannelse.

Du kan starte på et Grundforløb 2 tre gange. 

Mindst 02 i matematik
Du skal have et karaktergennemsnit på mindst 02 i matematik fra 9. eller 10. klasse eller en anden ungdomsuddannelse. 

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du komme til optagelsesprøve. Læs mere om optagelsesprøven herunder. 

 

Grundlæggende kompetencer
Som elev på EUX-uddannelsen skal du have en række grundlæggende kompetencer:

 • Du er indstillet på at arbejde for sagen
 • Du ønsker at se din uddannelse i et længere og bredere perspektiv
 • Du kan bruge både hoved og hænder
 • Du har gode læseforudsætninger
 • Du er motiveret og god til at samarbejde
 • Du kan arbejde selvstændigt
 • Du er mødestabil 

Optagelsesprøver

Optagelsesprøven er for dig, der ikke har et gennemsnit på 02 i matematik fra 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve.

En optagelsesprøve varer 2 timer. Det er en skriftlig prøve kombineret med en samtale, og du bliver bedømt med bestået eller ikke-bestået.

Du må bruge hjælpemidler til prøven, og du må selv vælge, om du bruger en computer eller skriver i hånden. Hvis du ikke selv har en computer, kan du låne en af skolen.

Hvis du har vanskeligt ved at læse eller skrive, kan du få en samtale med vores læsevejleder. Sammen med læsevejlederen aftaler du, hvilken hjælp du har brug for til prøven.

Datoer
Den 7. december kl. 10-12 er der prøve i matematik på Randers Social- og Sundhedsskole. Vi holder samtaler fredag den 16. december.

Sådan bliver du tilmeldt optagelsesprøven
Når du har søgt ind på uddannelsen via optagelse.dk, kontakter vi dig, hvis du skal til optagelsesprøve. Har du spørgsmål, så ring til skolen på 8641 6900.

 

Optagelsessamtale

Når du har ansøgt om en plads på Grundforløb 2 skal du til en obligatorisk optagelsessamtale.

Optagelsessamtale foregår som en gruppesamtale med andre ansøgere. Samtalen tager fire timer. 

Du får en invitation til samtalen, når vi har modtaget din ansøgning. 

Programmet for samtalen er:

 • EUD-screening med læsevejleder – skolen stiller iPads + høretelefoner til rådighed
  (Til en EUD-screening skal du lave læse-, lytte- og skriveopgaver. Resultatet bruges når du starter på din uddannelse – både som hjælp til dine undervisere og til dig)

 • Gruppesamtale med uddannelsesvejleder og andre ansøgere, hvor du skal præsentere dig selv foran gruppen (ca. 12 ansøgere)

 • Individuel samtale med uddannelsesvejleder og læsevejleder (studiestøtte)

Før du kommer til samtalen på skolen, beder vi dig:

 • Tænke over, hvorfor du har valgt at søge ind på uddannelsen til social- og sundhedsassistent eller social- og sundhedshjælper?
 • Læse om uddannelserne her på hjemmesiden.
 • Overveje, hvordan dit liv ser ud, både under uddannelsen og i det efterfølgende arbejde som social- og sundhedsassistent eller social- og sundhedshjælper.

Økonomi

Du får SU under grundforløbet, hvis du er over 18 år. 

SU kan søges en måned før uddannelsesstart og først, når du har fået besked om, at du er optaget på grundforløbet.

Sådan søger du SU
Du søger SU i minSU på www.su.dk. For at få adgang til minSU skal du bruge en NEM-id, som du kan bestille på su.dk. Bestil den i god tid. På den måde er du sikker på, at du kan få din SU til tiden.

SU-satsen afhænger af din alder og hvor du bor.

Ungdomskort
Som elev på grundforløbet kan du, hvis du mellem 16 og 19 år eller er SU-berettiget, søge om ungdomskort til transport. Læs mere på www.ungdomskort.dk.

 

Mødetider

Der kan ligge undervisning mellem kl. 8.00 og 16.00. Hvornår du skal møde, vil stå på dit skema. Der er i gennemsnit 33-34 lektioner om ugen. 

På en typisk skoledag ligger undervisning i dette tidsrum:

Skolen i Randers: kl. 08.30 - kl. 15.25

Skolen i Grenaa: kl. 08.40 - 15.35  (Der er kun undervisning på SOSU-hjælperuddannelsen og SOSU-assistentuddannelsen i Grenå)

Fag på uddannelsen

På EUX uddannelsens Grundforløb 2 har du uddannelsesspecifikke fag og gymnasiale fag.

Undervisningen opdelt i temaer. Vi tager udgangspunkt i erhvervsfaglige problemstillinger og sørger hele tiden for at koble det til praktiske eksempler inden for social- og sundhedsområdet.

Temaer på uddannelsen:

 • Den gode arbejdsplads
 • Mødet med sundhedsvæsenet
 • Mødet med borgere med kredsløb- og åndedrætslidelser
 • Mødet med borgere med diabetes
 • Mødet med borgere med demens

De gymnasiale fag er: 

 • Matematik C
 • Kemi C
 • Fysik C

Arbejdsformen er varieret med klasseundervisning, gruppearbejde og selvstændigt arbejde. Vi inddrager digitale medier, hvor det er relevant.

Motion og bevægelse er en del af hverdagen. I gennemsnit har vi 45 minutters aktivitet hver dag. Til det har vi en app, SOSU Randers Missionen, der gør det lidt sjovere. Her kan du se en film om SOSU Randers Missionen.

Hvad kan du bruge uddannelsen til?

Når du har gennemført Grundforløb 2 - EUX Velfærd er du klar til at søge ind på hovedforløbet på EUX-uddannelsen. 

Når du er færdiguddannet bliver du både faglært og student. Det betyder, du får adgang til 168 videregående uddannelser på bachelor- eller universitetsniveau. 

Du kan også vælge at holde en pause, inden du videreuddanner dig og arbejde som social- og sundhedsassistent i nogle år.