Social- og sundhedshjælper

Som social- og sundhedshjælper er din vigtigste opgave at samarbejde med borgeren om at skabe et godt hverdagsliv. Du er den gennemgående person i hjælpen til borgeren.

Typiske opgaver er personlig pleje, aktivering, omsorg og praktisk hjælp. Du kan også være den person, som han eller hun deler glæder og sorger med. 

En social- og sundhedshjælper kan få job på plejehjem og bosteder, i dag- og aktivitetscentre, i hjemmeplejen eller i private (vikar)bureauer. Her gør social- og sundhedshjælperen en stor forskel i målgruppens liv.

Uddannelsesforløb og ansøgning

Det starter med et grundforløb 
Et grundforløb på Social- og Sundhedsskolen er dit første skridt til en karriere, hvor du gør en forskel i arbejdet med mennesker.

Når du har gennemført grundforløbet, kan du fortsætte på hovedforløbet til social- og sundhedshjælper.

Grundforløb 1 (20 uger)

Går du i 9. eller 10. klasse lige nu, eller har du afsluttet det inden for det sidste år, så starter du med Grundforløb 1.

Måske vil du gerne arbejde på et plejehjem, på et sygehus eller på en institution for psykisk syge eller med mennesker med handicap?

Så skal du vælge Grundforløb 1 - Sundhedsområdet – mennesker og pleje.

Grundforløb 2 (20 uger)

Når du har gennemført Grundforløb 1, er du parat til at søge ind på Grundforløb 2.

Har du afsluttet 9. eller 10. klasse for mere end et år siden, skal du starte direkte på Grundforløb 2.

Du skal vælge linjen Grundforløb 2 - Social- og Sundhedshjælper.

Hovedforløb (1 år og 2 måneder)

Efter Grundforløb 2 er du klar til at søge ind på hovedforløbet, som er uddannelsen til social- og sundhedshjælper.

Hovedforløbet veksler mellem 3 skoleperioder og 2 oplæringsforløb.

Tillykke! Du er nu social- og sundhedshjælper