Social- og sundhedsassistent

Som social- og sundhedsassistent er dine fornemmeste opgaver den grundlæggende sygepleje og at støtte borgeren i at mestre sit eget liv i forbindelse med behandling eller sygdom.

En social- og sundhedsassistent arbejder typisk på plejecentre, sygehuse, i psykiatrien, kommunale hjemmeplejeordninger og genoptræningsenheder eller i private (vikar)bureauer.

At arbejde med mennesker stiller store krav til din faglige viden og dine personlige egenskaber. Du skal arbejde med både personlige og faglige kompetencer i uddannelsen, og derfor er det vigtigt, at du har et stort personligt engagement.

Er du uddannet social- og sundhedshjælper?
Har du allerede en uddannelse som social- og sundhedshjælper, kan du stadig søge en uddannelsesaftale hos en kommune eller region, og din uddannelse som social- og sundhedsassistent vil blive afkortet efter en kompetenceafklaring.

Uddannelsesforløb og ansøgning

Det starter med et grundforløb 
Et grundforløb er dit første skridt til en karriere, hvor du gør en forskel i arbejdet med mennesker.

Når du har gennemført grundforløbet, kan du fortsætte på hovedforløbet til social- og sundhedsassistent.

Grundforløb 1 (20 uger)

Går du i 9. eller 10. klasse lige nu, eller har du afsluttet det inden for det sidste år, så starter du med Grundforløb 1.

Måske vil du gerne arbejde på et plejehjem, på et sygehus eller på en institution for psykisk syge eller med mennesker med handicap?

Hvis du har det sådan, skal du vælge Grundforløb 1 - Sundhed, omsorg og pædagogik.

Grundforløb 2 (20 uger)

Når du har gennemført Grundforløb 1, er du parat til at søge ind på Grundforløb 2.

Har du afsluttet 9. eller 10. klasse for mere end et år siden, skal du starte direkte på Grundforløb 2.

Du skal vælge linjen Grundforløb 2 – Social- og Sundhedsassistent.

Hovedforløb (2 år, 9 måneder og 3 uger)

Hovedforløbet veksler mellem 5 skoleperioder og 4 praktikperioder.

Tillykke! Du er nu social- og sundhedsassistent