Drømmer du om at arbejde med mennesker?

Det starter med et grundforløb
Grundforløbet er starten på en uddannelse til social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent, pædagogisk assistent eller EUX Velfærd. Det er her, du får et større kendskab til uddannelsen og fagområdet. Grundforløb 1 er for dig, der kommer direkte fra 9. eller 10. klasse.

Hvad kan du bruge grundforløb 1 til?
På grundforløb 1 kan du få afklaret dine ønsker til uddannelse, inden du starter på grundforløb 2. Efter grundforløb 2 kan du søge ind på en af sosu-uddannelserne eller den pædagogiske assistentuddannelse.

Starten på en sundhedsfaglig eller pædagogisk karriere
Drømmer du om at arbejde med mennesker som eksempelvis sygeplejerske, fysioterapeut, ambulanceredder, pædagog eller socialrådgiver er grundforløb 1 en god start. Men en sosu-uddannelse eller en uddannelse som pædagogisk assistent udvikler du dine praktiske erfaringer og faglige kompetencer, mens du selv modnes til at gennemføre en eventuel videregående uddannelse.

Hvordan er hverdagen på grundforløb 1?
Du vil opleve både klasseundervisning, gruppearbejde og selvstændigt arbejde. Der er ingen bøger på grundforløbet, alt foregår på computeren. Og så er der også masser af motion og bevægelse lagt ind i undervisningen.

Det er stadig muligt at søge ind på grundforløb 1 - både EUD og EUX

Hvilke uddannelser kan du vælge?

 • Social- og sundhedshjælper
  Du bliver den gennemgående person i hjælpen til borgeren. Din vigtigste opgave er at samarbejde med borgeren om at skabe et godt hverdagsliv. Du hjælper både med personlig pleje og praktiske opgaver.
  Læs mere…

 • Social- og sundhedsassistent
  Dette er uddannelsen for dig, der har blik for helheden og kan tage ansvar. Din vigtigste opgave er den grundlæggende sygepleje og at støtte borgeren i at mestre sit eget liv i forbindelse med behandling eller sygdom. Du kan også læse videre til fx sygeplejerske, socialrådgiver eller pædagog.
  Læs mere…
 • Pædagogisk assistent
  Du kommer til at arbejde med børn, unge eller voksne med særlige behov. Din vigtigste opgave bliver omsorg og støtte samt lege og aktiviteter ud fra en pædagogisk tilgang. Du kan også læse videre til fx pædagog.
  Læs mere…

 • EUX Velfærd
  Kan du li’ at gå i skole, og vil du samtidig have den praktiske erfaring med, så er EUX noget for dig. Her bliver du student og sosu-assistent på én gang. Det giver dig flere muligheder. Du kan enten få et job eller læse videre på de lange eller mellemlange videregående uddannelser inden for fx sundhed, idræt eller psykologi.
  Læs mere…