Før-SOSU

Vi starter et nyt Før-SOSU-forløb op i samarbejde med Randers Kommune start 19. marts. Læs mere her

Du skal vælge Før-SOSU, hvis du:

• er over 25 år og ledig
• 
har lyst til en uddannelse, der giver dig gode jobmuligheder på fremtidens arbejdsmarked
• har 02 i dansk og matematik (6 efter gammel skala) fra 9./10. klasse eller FVU dansk trin 4 og FVU matematik trin 2

Du kan forvente at:

 • blive afklaret, om det at uddanne sig til at arbejde med
  ældre mennesker 
  er noget for dig

 • få en begyndende viden om fagområderne på en Social- og sundhedshjælperuddannelse

 • At ”smage på” arbejdet i praksis

Efter FØR-SOSU kan du søge ind på Grundforløb 2 og derefter på hovedforløbet på uddannelsen til Social- og Sundhedshjælper.

Praktisk information om Før-SOSU

Tilrettelæggelse

Praksisfortællinger, korte teoretiske oplæg, individuelle opgaver og gruppearbejde. IT anvendes løbende under uddannelsen. Der vil være stigende forventninger til kursistens evne til selvstændigt arbejde, f.eks. videns bearbejdning og videns søgning.
Deltagerne introduceres til Lurebogen, som anvendes uddannelsesforløbet.

Praktikken

Du kommer i praktik på et ældrecenter eller i hjemmeplejen. Undervejs vurderer den uddannelsesansvarlige i kommunen om ansættelse på elevkontrakt kan være relevant for begge parter.

Vejledning

Alle deltagere tilbydes vurdering af læse, skrive og regnefærdigheder. Hvis der er behov tilbydes vejledning om Forberedende voksenundervisning.
I løbet af uddannelsen vil du møde den uddannelsesansvarlige fra Randers Kommune og skolens uddannelsesvejleder.

Uddannelsessted

Randers Social- og Sundhedsskole, Minervavej 47, 8960 Randers SØ

Indhold

29 dage skoleuddannelse og 17 dage praktik

Forløbet er sammensat af 6 kurser:

 • Praktisk hjælp til ældre (15 dage)
 • Rehabilitering som arbejdsform (2 dage)
 • Anerkendende kommunikation (3 dage)
 • Samarbejde med ældre om gode kostvaner (2 dage)
 • Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job (2 dage)
 • Arbejde med ældre i eget hjem (5 dage)

Du vil bl.a. komme omkring følgende emner:

 • Personlig fremtoning, etik og tavshedspligt, professionel omsorg og egenomsorg, borgerens selvbestemmelsesret.
 • Anerkendende tilgang, empati, at lytte med oprigtighed og nysgerrighed, professionel kommunikation.
 • At blive gammel fysisk, psykisk og socialt.
 • Hygiejniske principper, rengøring og rengøringsprincipper,
 • Rehabiliterende tilgang, at støtte en borger, borgerperspektivet, synet på handicappede, medindflydelse, funktionsevne.
 • Forebyggelse og sundhedsfremme, livsstilsfaktorers betydning, det gode hverdagsliv, samarbejdspartner i praksis.
 • Kostvaner når man bliver gammel, kost og drikkevaner, pædagogisk måltid.
 • De mest anvendte hjælpemidler, grundlæggende forflytningsteknik.
 • Førstehjælpshandlinger.
 • Introduktion til it-systemer der anvendes på uddannelsen.