EUV Social- og sundhedsuddannelsen

Når skolen modtager din ansøgning til Grundforløb 2, laver vi en realkompetencevurdering og afgør, hvilket uddannelsesforløb du skal følge. Du skal søge ind på Grundforløb 2 for at blive realkompetencevurderet, uanset hvor meget erhvervserfaring, du har.

Hvad er en realkompetencevurdering?
Realkompetencevurdering (RKV) er en vurdering af dine kompetencer i relation til den uddannelse, du søger. Skolens uddannelsesvejledere foretager en vurdering af de kompetencer, du allerede har fra tidligere arbejde, uddannelse, kurser, udenlandsophold, frivilligt arbejde og/eller fritidsarbejde.

På baggrund af din ansøgning vurderer vi, om din dokumentation og oplysninger giver anledning til godskrivning for grundfag og andre dele af uddannelsesforløbet og/eller yderligere afklaring af dine kompetencer. Du vil bliver inddraget i det omfang, der er brug for yderligere oplysninger og dokumentation.


Der er tre EUV-uddannelsesforløb.

EUV 1

For dig, der har minimum 2 års relevant erhvervserfaring inden for de seneste 4 år.

Du skal kunne dokumentere erfaring fra både hjemmeplejen og plejecentre.

Du skal kunne dokumentere erhvervserfaring med følgende jobfunktioner:

 • Erfaring fra flere vagtlag med hovedvægt på dagvagt
 • Væsentlig arbejdserfaring med pleje- og omsorgsopgaver
 • Have indgået i team
 • Have indgået i faglig sparring

Du skal derudover have gennemført et 12-timers førstehjælpskursus og kursus i brandbekæmpelse. Skolen tilbyder kurserne - Læs mere om kurserne.

Hvis du opfylder alt dette og har en uddannelsesaftale, kan du starte direkte på hovedforløbet og få merit for praktik. Uddannelsesforløbet vil indeholde 17 ugers teoriundervisning.

EUV 2

For dig, der opfylder adgangskravene til at kunne søge ind på Grundforløb 2, men har mindre end 2 års relevant erhvervserfaring.

Du skal kunne dokumentere erhvervserfaring med nedenstående jobfunktioner, hvis du ønsker godskrivning af praktik.

 • Erfaring fra flere vagtlag med hovedvægt på dagvagt
 • Væsentlig arbejdserfaring med pleje- og omsorgsopgaver
 • Have indgået i team
 • Have indgået i faglig sparring

Godskrivning af praktik

Hvis du har arbejdet

 • I hjemmeplejen
 • På plejecenter

kan du få afkortet din praktik

 • Arbejdet 6-12 måneder - praktik afkortes med 3 måneder
 • Arbejdet 13+ måneder - praktik afkortes med 6 måneder

EUV 3

For dig, der ikke har relevant erhvervserfaring. Du skal følge det samme uddannelsesforløb som unge under 25 år, dvs. Grundforløb 2.