EUV 1 - Pædagogisk assistent

Betingelser for at komme i betragtning

For at komme i betragning skal du have to års relevant erhvervserfaring inden for de seneste fire år.

Læs herunder, hvilken erfaring der er påkrævet for at komme i betragtning til at gennemføre Pædagogisk assistent-uddannelsen som EUV 1-elev:

Dokumenteret erfaring inden for mindst et af de følgende arbejdsområder:

Dagplejen, daginstitutioner, skoleområdet inkl. SFO, ungdoms- og fritidsklubber eller dag- og botilbud for mennesker med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse.

Erfaring fra mindst én af følgende jobfunktioner:

  • Pædagogmedhjælper
  • Kommunal dagplejer
  • Omsorgsmedhjælper
  • Ikke-uddannet klubmedarbejder
  • Legepladsmedarbejder

Dokumenteret erfaring i:

Selvstændigt at have tilrettelagt og løst pædagogiske opgaver, samt har indgået i et pædagogisk team. Erhvervserfaringen medregnes, hvis erfaringen er erhvervet inden for de seneste fire år før uddannelsens start.

Læs mere om Pædagogisk assistent-uddannelsens opbygning, indhold og opstart

Sådan søger du ind

Hvis du vil søge ind på den pædagogiske assistentuddannelse som EUV1-elev skal du kontakte din arbejdsgiver og lave en aftale om at komme i uddannelse.

Når du har lavet en aftale med din arbejdsgiver, skal du kontakte skolens uddannelsesvejledere, der kan hjælpe dig i gang med at indhente de rette erklæringer og igangsætte en Realkompetencevurdering (RKV).

KONTAKT SKOLENS UDDANNELSESVEJLEDERE HER