EUV 1 - Social- og sundhedshjælper

Betingelser for at komme i betragtning

For at komme i betragning skal du have to års relevant erhvervserfaring inden for de seneste fire år.

Læs herunder, hvilken erfaring der er påkrævet for at komme i betragtning til at gennemføre SOSU-hjælperuddannelsen som EUV 1-elev: 

Dokumenteret erfaring inden for både:

Hjemmepleje og plejecenter

Erfaring fra følgende jobfunktioner:

  • Erfaring fra flere vagtlag hovedsagelig dagvagt
  • Væsentlig arbejdserfaring med pleje- og omsorgsopgaver
  • I arbejdet have indgået i team
  • I arbejdet have indgået i faglige sparring

Læs mere om social- og sundhedshjælperuddannelsens opbygning, indhold og opstart