EUV 1 - Social- og sundhedshjælper

Hvis du har erfaring fra hjemmeplejen eller plejecentre, kan du læse til social- og sundhedshjælper som EUV1-elev.

Som social- og sundhedshjælper støtter og motiverer du den enkelte borger til at hjælpe sig selv mest muligt og skabe struktur i hverdagen.

For at komme i betragtning skal du være over 25 år og have to års relevant erhvervserfaring inden for de seneste fire år.

Næste uddannelsesstart

De kommende EUV1-hold starter:

 

6. maj 2024 i Randers

Betingelser for at komme i betragtning

Læs herunder, hvilken erfaring der er påkrævet for at komme i betragtning til at gennemføre SOSU-hjælperuddannelsen som EUV 1-elev: 

For at komme i betragtning skal du være over 25 år og have to års relevant erhvervserfaring på minimum 24 timer om ugen inden for de seneste fire år.

Mindst 2 års dokumenteret erfaring fra enten:

Hjemmepleje eller plejecenter.  

Erfaring fra følgende jobfunktioner:

  • Erfaring fra flere vagtlag hovedsagelig dagvagt
  • Væsentlig arbejdserfaring med pleje- og omsorgsopgaver
  • I arbejdet have indgået i team
  • I arbejdet have indgået i faglige sparring

Læs mere om social- og sundhedshjælperuddannelsens opbygning, indhold og opstart

Sådan søger du ind

Hvis du vil søge ind på den uddannelsen til social- og sundhedshjælper som EUV1-elev skal du kontakte din arbejdsgiver og lave en aftale om at komme i uddannelse.

Når du har lavet en aftale med din arbejdsgiver, skal du kontakte skolens uddannelsesvejledere, der kan hjælpe dig i gang med at indhente de rette erklæringer og igangsætte en Realkompetencevurdering (RKV).

Har du spørgsmål?