EUV 1 - Social- og sundhedshjælper

Hvis du har erfaring fra hjemmeplejen eller plejecentre, kan du læse til social- og sundhedshjælper som EUV1-elev.

Som social- og sundhedshjælper støtter og motiverer du den enkelte borger til at hjælpe sig selv mest muligt og skabe struktur i hverdagen.

For at tage uddannelsen som EUV1-elev skal du have to års relevant erhvervserfaring inden for de seneste fire år.

Betingelser for at komme i betragtning

Læs herunder, hvilken erfaring der er påkrævet for at komme i betragtning til at gennemføre SOSU-hjælperuddannelsen som EUV 1-elev: 

Mindst 2 års dokumenteret erfaring inden for både:

Hjemmepleje og plejecenter

Erfaring fra følgende jobfunktioner:

  • Erfaring fra flere vagtlag hovedsagelig dagvagt
  • Væsentlig arbejdserfaring med pleje- og omsorgsopgaver
  • I arbejdet have indgået i team
  • I arbejdet have indgået i faglige sparring

Læs mere om social- og sundhedshjælperuddannelsens opbygning, indhold og opstart