Bliv ansat som social- og sundhedshedsassistentelev på GF 2 med løn

Du har mulighed for at blive ansat som elev med løn allerede fra Grundforløb 2 og resten af uddannelsen som social- og sundhedsassistent.

Det betyder, at du bliver ansat og kan få elevløn under hele uddannelsen fra grundforløb til hovedforløb. 

Om du kan blive ansat allerede på Grundforløb 2 afhænger af, hvilken kommune, du søger ansættelse hos og din alder. 

Du kan se mere i kommunernes stillingsopslag som du finder link til herunder. 

Sådan søger du

Følg disse skridt for at søge om at blive ansat direkte på Grundforløb 2: 

1. Ansøgning til skolen

Du skal søge om optagelse på Optagelse.dk

Søg på optagelse.dk her

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte uddannelsesvejledere:
Louise Riddersholm på tlf. 28 10 08 13 / mail: lor@sosuranders.dk eller 
Sannie Christoffersen på tlf. 61 96 06 50 / mail: sac@sosuranders.dk 
med dine kontaktoplysninger, så kontakter vedkommende dig snarest.

Når du har søgt indkalder vi dig til en samtale. Samtalen består af en FVU sprogtest og en realkompetencevurdering.
En realkompetencevurdering (RKV) tager udgangspunkt i din forudgående uddannelse og eventuelle erhvervserfaring. Desuden vil der være fokus på dine personlige forudsætninger og motivation for uddannelsen.  

Hvis du optages på Grundforløb 2 modtager du et optagelsesbrev og er nu klar til at søge om en stilling hos kommunen.

 

2. Ansøgning til kommunen

Når du har fået dit optagelsesbrev, skal du sende din ansøgning om ansættelse til kommunen

Husk at vedlægge den individuelle realkompetencevurdering og optagelsesbrevet
Løn og ansættelsesvilkår aftales med kommunen jf. overenskomst med FOA.

Find stillingsopslagene her:

Randers Kommune

Syddjurs Kommune

Norddjurs Kommune

Favrskov Kommune

 

3. Start på uddannelsen

Start på Grundforløb 2 til januar, maj eller september. GF2 tager 20 uger

Derefter start på hovedforløbet. Hovedforløbet tager 2 år, 9 mdr. og 3 uger.

Hovedforløbet veksler mellem skole og praktik. Du kommer i løbet af uddannelsen i praktik på et plejecenter/i hjemmepleje, i psykiatri og på et sygehus.

Praktiske oplysninger om Grundforløb 2

Uddannelsesstart og ansøgningsfrist - For elever, der søger om en plads med uddannelsesaftale

Vi starter nye hold på Grundforløb 2 for elever, der søger om en uddannelsesaftale allerede fra Grundforløb 2 til februar, juni og november. 

LÆS MERE OM MULIGHEDEN FOR AT SØGE OM EN PLADS PÅ GF2 MED EN UDDANNELSESAFTALE HER

Søg ind på Grundforløb 2 på optagelse.dk her

De næste datoer for uddannelsestart og ansøgningsfrister for elever, der søger om en plads med en uddannelsesaftale er følgende:   


Uddannelsesstart: 1. maj 2024 i Randers 

Optagelse.dk åben: 18. januar 2024

Ansøgningsfrist: 25. januar 2024

Optagelsesprøver: 5. februar 2024 

Optagelsesprøvesamtaler: 20. februar 2024

Besked om optagelse på GF2: senest 21. februar 2024 

Informationsmøde: 18. april 2024

Fag på uddannelsen

På Grundforløb 2 - SOSU har du uddannelsesspecifikke fag, valgfag og grundfag.

Valgfagene er dansk på D-niveau, støttefag og bonusfag. Grundfaget er naturfag på E-niveau.

Undervisningen opdelt i temaer. Vi tager udgangspunkt i erhvervsfaglige problemstillinger og sørger hele tiden for at koble det til praktiske eksempler inden for social- og sundhedsområdet.

Temaer på uddannelsen:

  • Den gode arbejdsplads
  • Mødet med sundhedsvæsenet
  • Mødet med borgere med kredsløb- og åndedrætslidelser
  • Mødet med borgere med diabetes
  • Mødet med borgere med demens

Arbejdsformen er varieret med klasseundervisning, gruppearbejde og selvstændigt arbejde. Vi inddrager digitale medier, hvor det er relevant.

Motion og bevægelse er en del af hverdagen. I gennemsnit har vi 45 minutters aktivitet hver dag. Til det har vi en app, SOSU Randers Missionen, der gør det lidt sjovere. Her kan du se en film om SOSU Randers Missionen.

 

 

 

 

Mødetider

Der kan ligge undervisning mellem kl. 8.00 og 16.00. Hvornår du skal møde, vil stå på dit skema. Der er i gennemsnit 33-34 lektioner om ugen. 

På en typisk skoledag ligger undervisning i dette tidsrum:

Skolen i Randers: kl. 08.30 - kl. 15.25

Skolen i Grenaa: kl. 08.40 - 15.35  (Der er kun undervisning på SOSU-hjælperuddannelsen og SOSU-assistentuddannelsen i Grenå)

Adgangskrav

Du kan søge ind på grundforløb 2, hvis du har afsluttet 9. eller 10. klasse for mere end et år siden, eller hvis du har gennemført Grundforløb 1. 

Mindst 02 i både dansk og matematik
Du skal have et karaktergennemsnit på mindst 02 i både dansk og matematik fra 9. eller 10. klasse eller en anden ungdomsuddannelse (fx gymnasiet). Hvis du ikke har det, kan du komme til optagelsesprøve.

Realkompetencevurdering og sprogtest

Skolen foretager en realkompetencevurdering og en FVU sprogtest  

En realkompetencevurdering (RKV) tager udgangspunkt i din forudgående uddannelse og eventuelle erhvervserfaring. Desuden vil der være fokus på dine personlige forudsætninger og motivation for uddannelsen.  

Optagelsesprøver

Optagelsesprøven er for dig, der IKKE har et gennemsnit på 02 i dansk eller matematik fra 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve.

En optagelsesprøve varer 2 timer. Det er en skriftlig prøve kombineret med en samtale, og du bliver bedømt med bestået eller ikke-bestået.

Du må bruge hjælpemidler til prøven, og du må selv vælge, om du bruger en computer eller skriver i hånden. Hvis du ikke selv har en computer, kan du låne en af skolen.

Hvis du har vanskeligt ved at læse eller skrive, kan du få en samtale med vores læsevejleder. Sammen med læsevejlederen aftaler du, hvilken hjælp du har brug for til prøven.

Du kan se et eksempel på en danskprøve her og en matematikprøve her.

Datoer 

Du kan se datoerne for optagelsesprøver til de enkelte hold under 'Uddannelsesstart og ansøgningsfrist' herover på siden.

Sådan bliver du tilmeldt optagelsesprøven
Når du har søgt ind på uddannelsen via www.optagelse.dk, kontakter vi dig, hvis du skal til optagelsesprøve.

Har du spørgsmål, så ring til skolen på 86 41 69 00.

 

Økonomi

Når du har en uddannelsesaftale, får du løn under hele grundforløbet og hovedforløbet. Det er din arbejdsgiver, som betaler din løn. 

Elevløn er bagudbetalt. Det vil sige, starter du på uddannelsen den 1. september, udbetales din elevløn den sidste bankdag i september.

Der skelnes mellem elevløn og voksenelevløn. Om du kan få voksenelevløn besluttes af din arbejdsgiver. Alle spørgsmål om løn skal derfor rettes til den uddannelsesansvarlige i den kommune, du ønsker ansættelse i.

Du kan finde mere information om elevløn via linket på denne side. 

 

Har du spørgsmål?